Norwegian Bokmål [Beta] Norwegian Bokmål [Beta] English [Beta] English [Beta]

Ledige stillinger ved NTNU

For medarbeidere (se ledige stillinger for studenter)

Internt utlyste stillinger

Se alle internt utlyste stillinger (fungerer ikke i Chrome)

Disse stillingene kan kun søkes på av personer som allerede er fast ansatt ved NTNU eller høgskolene i Sør-Trøndelag, Gjøvik eller Ålesund.

Ordningen (avtale om begrenset søkerkrets) gjelder for faste teknisk-administrative stillinger og lederstillinger, i tillegg til vikariater med mulighet for fast tilsetting.

Kort fortalt:

  • Stillingene er kun åpne for søkere som allerede er fast ansatt.
  • Søknadsfrist er to uker.
  • En ledig stilling blir tildelt den best kvalifiserte interne søkeren. Dette prinsippet skal ikke fravikes.
  • Stillingen kan senere bli utlyst eksternt dersom det ikke finnes kvalifiserte interne søkere.

Utdypende informasjon om "Begrenset søkerkrets – internt arbeidsmarked"

Veiledning for HR medarbeidere (pdf)
Avtale om begrenset søkerkrets - internt arbeidsmarked (pdf)