Norwegian Bokmål [Beta] Norwegian Bokmål [Beta] English [Beta] English [Beta]

Ledige stillinger ved NTNU

For medarbeidere (se ledige stillinger for studenter)

Se alle internt utlyste stillinger (fungerer ikke i Chrome)

Internt utlyste stillinger

Disse stillingene kan kun søkes på av personer som allerede er fast ansatt ved NTNU Trondheim, NTNU Ålesund eller NTNU Gjøvik, samt personer fra tidligere HiST.

Ordningen (avtale om begrenset søkekrets) gjelder for faste teknisk-administrative stillinger og lederstillinger, i tillegg til vikarer med mulighet for fast tilsetting.

Kort fortalt:

  • Stillingene er kun åpne for søkere som allerede er fast ansatt.
  • Midlertidige stillinger er også åpne for søkere som allerede er midlertidig ansatt.
  • Søknadsfrist er to uker.
  • En ledig stilling blir tildelt den best kvalifiserte interne søkeren. Dette prinsippet skal ikke fravikes.
  • Stillingen kan senere bli utlyst eksternt dersom det ikke finnes kvalifiserte interne søkere.

Utdypende informasjon om "Begrenset søkerkrets – internt arbeidsmarked"

Veiledning for HR medarbeidere (pdf)
Avtale om begrenset søkerkrets - internt arbeidsmarked (pdf)


Stopp i teknisk/administrative stillingsutlysninger

NTNU innførte kunngjørings- og tilsettingsstopp for teknisk/administrative stillinger 1.1.2016. Slike stillinger lyses derfor ikke ut som vanlig, med noen unntak. Kunngjørings- og tilsettingsstoppen varer til og med 31.7.2017.

Det er mulig å søke om unntak fra kunngjørings- og tilsettingsstoppen i visse tilfeller.