Norwegian Bokmål [Beta] Norwegian Bokmål [Beta] English [Beta] English [Beta]

Ledige stillinger ved NTNU

For medarbeidere (se ledige stillinger for studenter)

Internt utlyste stillinger

Se alle internt utlyste stillinger (fungerer ikke i Chrome)

Disse stillingene kan kun søkes på av personer som allerede er fast ansatt ved NTNU Trondheim, NTNU Ålesund eller NTNU Gjøvik, samt personer fra tidligere HiST.

Ordningen (avtale om begrenset søkekrets) gjelder for faste teknisk-administrative stillinger og lederstillinger, i tillegg til midlertidige stillinger med mulighet for fast tilsetting.

Kort fortalt:

  • Stillingene er kun åpne for søkere som allerede er fast ansatt.
  • Søknadsfrist er to uker.
  • En ledig stilling blir tildelt den best kvalifiserte interne søkeren. Dette prinsippet skal ikke fravikes.
  • Stillingen kan senere bli utlyst eksternt dersom det ikke finnes kvalifiserte interne søkere.

Utdypende informasjon om "Begrenset søkerkrets – internt arbeidsmarked"


Endring av praksis vedrørende intern og ekstern utlysning fra 1. juli 2016

  1. Alle stillinger, godkjent for utlysning av Utvalg for unntak fra kunngjørings- og tilsettingsstopp (UKT) og hvor fast tilsetting er ønskelig, kunngjøres først internt, som tidligere.
  2. Finnes det fast ansatte interne søkere eller interne søkere med sterkt stillingsvern som blir funnet kvalifisert innplasseres de fast umiddelbart.
  3. Finnes det ikke kvalifiserte søkere internt, lyses stillingen ut eksternt: midlertidig med mulighet for fast tilsetting.

Fordeler med en slik ordning for ansatte ved NTNU og overtallighet knyttet til fusjon

Ved en slik løsning vil NTNU sikres større fleksibilitet:

  1. for å innplassere interne ansatte umiddelbart
  2. for fast innplassering av evt. fremtidige overtallige på et senere tidspunkt
  3. for å tilsette midlertidige eksterne søkere, som kan innplasseres fast på et senere tidspunkt skulle det ikke dukke opp overtallige medarbeidere ved NTNU

Presisering: Det vil fremdeles være mulig å lyse ut stillinger midlertidig med mulighet for fast, etter en nøyere vurdering. Denne endringen gjelder altså stillinger hvor det er ønskelig å tilsette fast umiddelbart.

Stopp i teknisk/administrative stillingsutlysninger

NTNU innførte kunngjørings- og tilsettingsstopp for teknisk/administrative stillinger 1.1.2016. Slike stillinger lyses derfor ikke ut som vanlig, med noen unntak. Kunngjørings- og tilsettingsstoppen varer til og med 31.7.2017.

Det er mulig å søke om unntak fra kunngjørings- og tilsettingsstoppen til Utvalg for unntak fra kunngjørings- og tilsettingsstopp (UKT) i visse tilfeller.

Eksternt utlyste stillinger

Abonner på "Ledige stillinger" via Innsida

 

Omorganisering – bekjentgjøring av stillinger

I forbindelse med omorganiseringen og vurdering av rett og plikt til stillinger, vil enkelte stillinger bli bekjentgjort, det vil si ikke lyst ut internt. Bekjentgjøringen av disse stillingene skjer via melding til alle ansatte.