Ledige stillinger ved NTNU

For medarbeidere OG STUDENTER

 

Vitenskapelige, tekniske og administrative stillinger

Alle ledige stillinger ved NTNU - kun eksternt utlyste stillinger

RSS-feed med ledige stillinger - internt- og eksternt utlyste stillinger

Abonner på meldingskanalen "Ledige stillinger".

Studentassistenter

Interne utlysninger - fusjon

Disse stillingene kan kun søkes på av personer som allerede er fast ansatt ved NTNU eller høgskolene i Sør-Trøndelag, Gjøvik eller Ålesund.

Ordningen (avtale om begrenset søkerkrets) gjelder for faste teknisk-administrative stillinger og lederstillinger, i tillegg til vikariater med mulighet for fast tilsetting.