Norwegian Bokmål [Beta] Norwegian Bokmål [Beta] English [Beta] English [Beta]

Ledige stillinger ved NTNU

For medarbeidere OG STUDENTER

Studentassistenter

Vitenskapelige, tekniske og administrative stillinger

Interne utlysninger - fusjon

Disse stillingene kan kun søkes på av personer som allerede er fast ansatt ved NTNU eller høgskolene i Sør-Trøndelag, Gjøvik eller Ålesund.

Ordningen (avtale om begrenset søkerkrets) gjelder for faste teknisk-administrative stillinger og lederstillinger, i tillegg til vikariater med mulighet for fast tilsetting.