Vacancies at NTNU

For StUDENTS AND EMPLOYEES

Internt utlyste stillinger

Se alle internt utlyste stillinger (fungerer ikke i Chrome)

Disse stillingene kan kun søkes på av personer som allerede er fast ansatt ved NTNU eller høgskolene i Sør-Trøndelag, Gjøvik eller Ålesund.

Ordningen (avtale om begrenset søkerkrets) gjelder for faste teknisk-administrative stillinger og lederstillinger, i tillegg til vikariater med mulighet for fast tilsetting.

Kort fortalt:

  • Stillingene er kun åpne for søkere som allerede er fast ansatt.
  • Søknadsfrist er to uker.
  • En ledig stilling blir tildelt den best kvalifiserte interne søkeren. Dette prinsippet skal ikke fravikes.
  • Stillingen kan senere bli utlyst eksternt dersom det ikke finnes kvalifiserte interne søkere.

Utdypende informasjon om "Begrenset søkerkrets – internt arbeidsmarked"

Veiledning for HR medarbeidere (pdf)
Avtale om begrenset søkerkrets - internt arbeidsmarked (pdf)


Stopp i teknisk/administrative stillingsutlysninger

NTNU innførte kunngjørings- og tilsettingsstopp for teknisk/administrative stillinger 1.1.2016. Slike stillinger lyses derfor ikke ut som vanlig, med noen unntak. Kunngjørings- og tilsettingsstoppen varer til og med 31.7.2017.

Det er mulig å søke om unntak fra kunngjørings- og tilsettingsstoppen i visse tilfeller.