Norwegian Bokmål [Beta] Norwegian Bokmål [Beta] English [Beta] English [Beta]

Ledige stillinger ved NTNU

For medarbeidere (se ledige stillinger for studenter)

Se alle internt utlyste stillinger

Alle internt og eksternt utlyste stillinger ved NTNU, finner du i meldingskanalen "Ledige stillinger". Arbeidssted skal framgå av kunngjøringsteksten.


Om Internt utlyste stillinger

Disse stillingene kan kun søkes på av personer som allerede er fast eller midlertidig ansatt ved NTNU.

Ordningen omfatter faste teknisk-administrative stillinger og lederstillinger, i tillegg til midlertidige stillinger med mulighet for fast tilsetting.

Kort fortalt:

 • Stillingene skal behandles i LOSAM på ordinær måte
 • Stillingene kan kun søkes på av ansatte som allerede er i fast eller midlertidig ansatt.
 • Søknadsfrist er to uker.
 • Søknad sendes via Jobbnorge
 • Den best kvalifiserte interne søkeren skal tilbys stillingen. Dette prinsippet skal ikke fravikes.
 • Stillingen kan senere bli utlyst eksternt dersom det ikke finnes kvalifiserte interne søkere.
 • Ansatte som tidligere har vist interesse ved bekjentgjøring av stillingene må legge inn ordinær søknad via Jobbnorge.

Informasjon til HR-medarbeidere

Ordningen gjelder med umiddelbar virkning, se notat av 12.01.17 saksnr. 2015/21008/PW

Ingress til bruk ved intern kunngjøring som omfattes av ordningen:

«Denne stillingen lyses ut kun for fast og midlertidig ansatte ved NTNU. Dersom en intern søker ikke blir tilsatt på grunn av manglende søkere, kvalifikasjoner e.l., vil stillingen senere kunne kunngjøres eksternt.»

Hvordan lyse ut internt

«Kvalifikasjonsprinsippene gjelder». I dette ligger at den best kvalifiserte interne søker, på bakgrunn av utdanning, erfaring og personlige egenskaper skal tilsettes. Dette prinsippet skal ikke fravikes. Vurdering av søkerne gjøres i tråd med NTNUs rutiner for rekruttering (intervju mm).

Kunngjøring og publisering

Ledige stillinger vil bli lagt ut på Innsida. Søknad skjer via Jobbnorge.

Intern publisering i Jobbnorge og på Innsida:

 • Stillingen publiseres på Jobbnorge. Kryss av for intern utlysning.
 • Det må tydelig fremgå hvor stillingen har geografisk tilhørighet.
 • Søknadsfrist ved intern utlysning skal være to uker.
 • Stillingen publiseres automatisk på Innsida.
 • I tillegg kunngjøres internutlysningene ca. annenhver uke til ansatte på Innsida.

Ekstern publisering:

Dersom ingen interne søkere blir tilsatt vil stillingene kunne kunngjøres eksternt. Det er ikke anledning til å endre kunngjøringstekstens ordlyd.

Hvordan endre fra intern til ekstern utlysning i Jobbnorge?

 • Gå til aktuell stilling.
 • Klikk på «redigere» i menyen øverst og velg «stilling».
 • Dersom du nå klikker endre på søknadsfristen, vil stillingen igjen bli aktiv og da med de tidligere eventuelle interne søkerne.
 • Gjør nødvendige korrigeringer som f.eks. ny søknadsfrist, publiseringsvalg og slett ingress om intern kunngjøring.
 • Husk å lagre fortløpende.

Kontakt

Kontakt Jobbnorge for hjelp på supporttelefon +47 75 54 22 20