Veiledning for helseforskning

Veiledninger - for medarbeidere

Forskningsadministrative rutiner og veiledninger som skal sikre at medisinsk og helsefaglig forskning ved NTNU gjennomføres forsvarlig og i tråd med lovgivningen.

Definisjoner | Lover og regler | Kontrollrutiner og tilsyn | Nettkurs

Kontakt

Pål Richard Romundstad

prodekan for forskning ved Fakultet for medisin og helse.

Roller

Prosjektleder har det operative ansvaret i gjennomføringen av prosjektet fra planlegging til avslutning.

Forskningsansvarlig skal ha oversikt over prosjektporteføljen, vurdere prosjektene ut fra enhetens strategi og ressurser, se til at prosjektene gjennomføres i tråd med lovverk, godkjenninger og rutiner og følge opp at avvik blir lukket.

Ansvar og plikter