Norwegian Bokmål [Beta] Norwegian Bokmål [Beta] English [Beta] English [Beta]

Forskningsmidler

For ansatte

Horisont 2020

Horisont 2020 er EUs rammeprogram for forskning og innovasjon.

Nyheter og events

EU-rådgivere ved NTNU. Ta kontakt tidlig. 

Informasjon og støtte til deg som skal søke finansiering via Horisont 2020.

Søk stipend og legater

NTNU har i overkant av 30 stiftelser, fond og legater som du kan søke pengestøtte hos:

Andre du kan søke hos: