Norwegian Bokmål [Beta] Norwegian Bokmål [Beta] English [Beta] English [Beta]

Ferie

Veiledninger - for medarbeidere

Registrere og endre ferie i personalsystemet PAGA

Registrere ferieRegistrere ferien | Veiledning

Etter at du har avklart ferien med din leder registrerer du feriedagene i PAGA. 1.mai er fristen for å registrere hovedferien din i PAGA. Restferie skal registreres før midten av november. Påminnelse sendes ut via Innsida. 


Endre ferieEndre innmeldt ferie | Veiledning

I samråd med din leder kan du endre ferie som du allerede har registrert eller legge til mer gjennom hele året. Det gjør du ved å slette uønsket ferie og søke om ny ferie i det samme skjemaet i Paga.


Overføre ferieOverføre ferie | Veiledning

Du kan søke i Paga om å få overført inntil 14 feriedager ferie til neste år. Frist er 15.11 hvert år. Du kan også endre overført ferie i PAGA (innen den første uken i januar)


Søke forskudd på ferieSøke forskudd på ferie | Veiledning

Du kan søke om å få ta ut inntil 10 feriedager ferie på forskudd innen 15.11 hvert år i Paga. Du må ha tjent opp dagene (2,08 pr måned) før du kan ta dem ut på forskudd.
 


Fraværsmarkering