Etter- og videreutdanning: Planlegge og gjennomføre

For ansatte

 

 

Hva er forskjellen på etter- og videreutdanning?

Etterutdanning = ikke-formell utdanning = uten studiepoeng

Videreutdanning = formell utdanning = med studiepoeng