ikon forstørrelsesglassLitteratursøk

Du kan søke etter elektronisk og trykt materiale fra et mangfoldig utvalg kilder i biblioteket.

Oversikt over fagressurser, publikasjoner og samlinger ved NTNU.

Besøk også bibliotekets fagsider og blogger for nyheter og informasjon innen ditt fagområde.

Digitale pensumlister (Leganto).

Courses from the library

Events at our libraries