Norwegian Bokmål [Beta] Norwegian Bokmål [Beta] English [Beta] English [Beta]

Ansette medarbeider

Rutiner for ansettelse og innleie

De første dagene

Sjekklister

Tilsetting av utenlandske ansatte og gjesteforskere

Tilsetting av lærings- og studentassistenter


Info om NTNU til nyansatte

Når du skal sende ut informasjon om NTNU til den som skal ansettes, kan du legge ved lenken til siden Ny ved NTNU i e-post til den nyansatte.
 

Spesielt for kvinner

Utlyse stillinger i JobbNorge

Annonsering av stillinger ved NTNU skjer via JobbNorge - som NTNU har rammeavtale med.  Oversikt over ledige stillinger ved NTNU