Norwegian Bokmål [Beta] Norwegian Bokmål [Beta] English [Beta] English [Beta]

Ansette medarbeider

Rutiner for ansettelse og innleie

Rekruttering

Ansettelse av utenlandske medarbeidere og gjesteforskere

Ansettelse av lærings- og studentassistenter

Mottak av ny medarbeider

Sjekklister


Info om NTNU til nyansatte

Når du skal sende ut informasjon om NTNU til den som skal ansettes, kan du legge ved lenken til siden Ny ved NTNU i e-post til den nyansatte.
 

Rekruttere kvinner

Utlyse stillinger i Jobbnorge

Maler for utlysningstekster, brukermanualer og veiledning i Jobbnorge

Ledige stillinger

Oversikt over ledige stillinger ved NTNU