Norwegian Bokmål [Beta] Norwegian Bokmål [Beta] English [Beta] English [Beta]

Ansette medarbeider

Rutiner for ansettelse og innleie

De første dagene

Sjekklister

Tilsetting av utenlandske ansatte og gjesteforskere

Tilsetting av lærings- og studentassistenter


Info om NTNU til nyansatte

Når du skal sende ut informasjon om NTNU til den som skal ansettes, kan du legge ved lenken til siden Ny ved NTNU i e-post til den nyansatte.
 

Spesielt for kvinner

Utlyse stillinger i JobbNorge

Annonsering av stillinger ved NTNU skjer via JobbNorge - som NTNU har rammeavtale med.  Oversikt over ledige stillinger ved NTNU
 

Stopp i stillingsutlysninger

NTNU innførte kunngjørings- og tilsettingsstopp for teknisk/administrative stillinger 1.1.2016. Slike stillinger lyses derfor ikke ut som vanlig, med noen unntak. Kunngjørings- og tilsettingsstoppen varer til og med 31.7.2017.

Det er mulig å søke om unntak fra kunngjørings- og tilsettingsstoppen i visse tilfeller.