Norwegian Bokmål [Beta] Norwegian Bokmål [Beta] English [Beta] English [Beta]

Ansette medarbeider

Rutiner for ansettelse og innleie

Ansettelse av utenlandske medarbeidere og gjesteforskere

Ansettelse av lærings- og studentassistenter

De første dagene

Sjekklister


Info om NTNU til nyansatte

Når du skal sende ut informasjon om NTNU til den som skal ansettes, kan du legge ved lenken til siden Ny ved NTNU i e-post til den nyansatte.
 

Spesielt for kvinner

Utlyse stillinger i Jobbnorge

1. oktober 2018 gikk NTNU over til ny annonsemodul i Jobbnorge. Les mer om den nye annonsemodulen.

Mer informasjon, brukermanualer og maler for annonsebygging.

Oversikt over ledige stillinger ved NTNU