Norwegian Bokmål [Beta] Norwegian Bokmål [Beta] English [Beta] English [Beta]

Ansette medarbeider

Rutiner for ansettelse og innleie

De første dagene

Sjekklister

Ansettelse av utenlandske medarbeidere og gjesteforskere

Tilsetting av lærings- og studentassistenter


Info om NTNU til nyansatte

Når du skal sende ut informasjon om NTNU til den som skal ansettes, kan du legge ved lenken til siden Ny ved NTNU i e-post til den nyansatte.
 

Spesielt for kvinner

Utlyse stillinger i Jobbnorge

1. oktober 2018 gikk NTNU over til ny annonsemodul i Jobbnorge. Les mer om den nye annonsemodulen.

Mer informasjon, brukermanualer og maler for annonsebygging.

Oversikt over ledige stillinger ved NTNU