Norwegian Bokmål [Beta] Norwegian Bokmål [Beta] English [Beta] English [Beta]

Ansette medarbeider

Rutiner for ansettelse og innleie

De første dagene

Sjekklister

Tilsetting av utenlandske ansatte og gjesteforskere

Tilsetting av lærings- og studentassistenter


Lokale skjemaer

Info om NTNU til nyansatte

Når du skal sende ut informasjon om NTNU til den som skal ansettes, kan du legge ved lenken til siden Ny ved NTNU i e-post til den nyansatte.
 

Spesielt for kvinner

Utlyse stillinger i JobbNorge

Annonsering av stillinger ved NTNU skjer via JobbNorge - som NTNU har rammeavtale med.  Oversikt over ledige stillinger ved NTNU
 

Stopp i stillingsutlysninger

NTNU innførte kunngjørings- og tilsettingsstopp for teknisk/administrative stillinger 1.1.2016. Slike stillinger lyses derfor ikke ut som vanlig, med noen unntak. Kunngjørings- og tilsettingsstoppen varer til og med 31.7.2017.

Det er mulig å søke om unntak fra kunngjørings- og tilsettingsstoppen i visse tilfeller.