Student organizations

For students

Sentrale studentorganer

Se også AltUnd - alternativ undervisning

Internasjonalt

Idealistiske organisasjoner

Studentfritid

Gå ikke glipp av de to største kulturfestivalene i Trondheim:

ISFiT - Internasjonal studentfestival i Trondheim

UKA - Studenteruka i Trondheim

Lokaler er gratis

Studentorganisasjoner får leie lokaler gratis av NTNU.
Leie av lokaler - kontaktinformasjon

 

 

Studentorganisasjoner i Gjøvik

Oversikt over studentidrett, studentmedier og studentfritid ved NTNU i Gjøvik (midlertidig nede).

Starte opp en studentorganisasjon

Slik starter du opp en studentforening.

Støtte til foreninger

Sit tilbyr støtte til studentforeninger i Trondheim, Ålesund og Gjøvik.
Søk om sponsorstøtte

Foreningskurs

Kurs og seminarer for deg som har verv i en studentforening
Meld deg på foreningskurs