Sider med Tema Publisering .

Status Revisjon Bruker  
Søk om støtte til åpen publisering Godkjent 2.2 Roar Storleer 3 Dager siden
How to apply for Open Access funding Godkjent 2.4 Roar Storleer 3 Dager siden
Make your research more visible Godkjent 4.1 (Mindre endring) Erna Asta Gudmundsdottir 3 Dager siden
Registering titles in Cristin with the correct address Godkjent 4.0 (Mindre endring) Erna Asta Gudmundsdottir 3 Dager siden
Publish doctoral theses in NTNU Open Godkjent 1.2 (Mindre endring) Erna Asta Gudmundsdottir 3 Dager siden
Publisere doktoravhandling i NTNU Open Godkjent 6.7 (Mindre endring) Erna Asta Gudmundsdottir 3 Dager siden
Printing your thesis Godkjent 4.0 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 10 Dager siden
NVivo Godkjent 1.7 Knut Lambrigt Vik 19 Dager siden
NVivo Godkjent 1.8 Knut Lambrigt Vik 19 Dager siden
Co-authorship Godkjent 1.7 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 24 Dager siden
Publish with Open Access Godkjent 3.1 Liv Gaustad 1 Måned siden
Publisere med åpen tilgang - Open Access Godkjent 4.7 Liv Gaustad 1 Måned siden
Registering public and user-oriented outreach in Cristin Godkjent 1.9 Liv Gaustad 1 Måned siden
Publish your doctoral thesis in NTNU Open Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 3 Måneder siden
Establish an Open Access Journal Godkjent 1.8 Marit Brodshaug 7 Måneder siden
Etablere Open Access-tidsskrift Godkjent 2.2 Marit Brodshaug 7 Måneder siden
NTNU Open Access - handlingsplan Godkjent 1.7 (Mindre endring) Tone Kvenild 1 År siden
Institutt for Elkraftteknikk Publikasjoner 2015 Godkjent 1.4 Åshild Undlien Meistad 1 År siden
ShareLaTeX Godkjent 1.8 Christine Anne Sætre 2 År siden