Sider med Tema Forskning .

Status Revisjon Bruker  
Forskningsutvalget ved ØK Godkjent 1.5 (Mindre endring) Kari Støre Gullichsen 18 Timer siden
Gjennomføring av forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 2.0 May Karin Dyrendahl 19 Timer siden
Tematiske satsingsområder Godkjent 4.2 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 19 Timer siden
Nyttig informasjon - Forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 3.7 May Karin Dyrendahl 19 Timer siden
Department seminars - IBT Godkjent 41.4 (Mindre endring) Anne Cecilie Skagfjord 1 Dag siden
Horisont 2020 Godkjent 5.3 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 4 Dager siden
Utvalg for forskning og forskerutdanning IE Godkjent 10.3 Harald Lenschow 5 Dager siden
Gjest ved NTNU Godkjent 2.6 (Mindre endring) Aleksander Eikeland 6 Dager siden
Collection of personal data for research projects Godkjent 2.3 Tore Hugubakken 8 Dager siden
Søknadshjelp for forskere ved MH og Helse Midt-Norge Godkjent 4.3 (Mindre endring) Janne Tellefsen 8 Dager siden
Radiation protection coordinators Godkjent 4.4 (Mindre endring) Kari Williamson 12 Dager siden
Forskningsetisk utvalg Godkjent 2.7 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 13 Dager siden
NVivo Godkjent 1.5 Siddise Hirpa 13 Dager siden
NVivo Godkjent 1.6 Siddise Hirpa 13 Dager siden
Horizon 2020 - process an procedure descriptions for participation Godkjent 2.0 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 22 Dager siden
Horisont 2020 - prosess- og rutinebeskrivelser for deltakelse Godkjent 2.8 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 22 Dager siden
Søk om eksterne forskningsmidler - SU Godkjent 1.5 (Mindre endring) Kjersti Strømme 1 Måned siden
Utvikle søknad om eksterne midler - BOA - SU Godkjent 1.7 (Mindre endring) Kjersti Strømme 1 Måned siden
NTNUs Brusselkontor Godkjent 3.6 Tore Hugubakken 1 Måned siden
Søk om eksterne forskningsmidler - SVT Godkjent 1.0 Vibeke Ann Pettersen 1 Måned siden