Sider med Tema Forskning .

Status Revisjon Bruker  
Department seminars - IBT Godkjent 42.9 Anne Cecilie Skagfjord 19 Timer siden
System for Booking av Leiested Godkjent 2.0 (Mindre endring) Elisabeth Stephanie Guillot 2 Dager siden
System for Booking Research Infrastructure Godkjent 2.1 (Mindre endring) Elisabeth Stephanie Guillot 2 Dager siden
Horisont 2020 Godkjent 6.7 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 2 Dager siden
Workshop programmes - Kick-off for Horizon 2020 Godkjent 5.5 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 2 Dager siden
NVivo Godkjent 1.6 Knut Lambrigt Vik 6 Dager siden
NVivo Godkjent 1.7 Knut Lambrigt Vik 6 Dager siden
Utvalg for forskning og forskerutdanning IE Godkjent 10.6 Harald Lenschow 20 Dager siden
Prosjektprosessen ved ISM Godkjent 5.3 (Mindre endring) Hanne Strypet 28 Dager siden
Forskningsoppgave - Forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 2.4 May Karin Dyrendahl 1 Måned siden
Horizon 2020 - process an procedure descriptions for participation Godkjent 2.2 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 1 Måned siden
Horisont 2020 - prosess- og rutinebeskrivelser for deltakelse Godkjent 2.9 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 1 Måned siden
Søknadshjelp for forskere ved MH og Helse Midt-Norge Godkjent 4.4 Tore Hugubakken 1 Måned siden
Impartiality Godkjent 1.3 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 1 Måned siden
Appointment of honorary doctors at NTNU Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 1 Måned siden
Forskningsutvalget ved SU Godkjent 2.2 Kjersti Strømme 1 Måned siden
Utnevne æresdoktor ved NTNU Godkjent 2.3 Kristin Wergeland Brekke 1 Måned siden
Nyttig informasjon - Forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 3.8 May Karin Dyrendahl 1 Måned siden
Lableie og budsjettering av prosjekter ved IEL Godkjent 1.5 Fredrik Christensen 1 Måned siden
Tematiske satsingsområder Godkjent 4.3 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 1 Måned siden