Sider med Tema Forskning .

Status Revisjon Bruker  
Horizon 2020 - process an procedure descriptions for participation Godkjent 1.9 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 1 Dag siden
Horisont 2020 - prosess- og rutinebeskrivelser for deltakelse Godkjent 2.7 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 1 Dag siden
Prosjekttilbud - Forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 3.4 May Karin Dyrendahl 1 Dag siden
Apply for project establishment grants Godkjent 2.7 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 15 Dager siden
Søk om prosjektetableringsstøtte Godkjent 4.6 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 15 Dager siden
Utvalg for forskning og forskerutdanning IE Godkjent 8.1 Harald Lenschow 16 Dager siden
Sjekkliste for bidrags- og oppdragsfinansierte prosjekt - BOA Godkjent 3.7 Tore Hugubakken 16 Dager siden
Collection of personal data for research projects Godkjent 2.1 (Mindre endring) Tone Kvenild 19 Dager siden
Radiation protection coordinators Godkjent 4.3 Ann Kristin Sjaastad 19 Dager siden
Department seminars - IBT Godkjent 39.7 (Mindre endring) Anne Cecilie Skagfjord 29 Dager siden
Lover og reglementer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet Godkjent 4.2 (Mindre endring) Børge Johannes Lysø 1 Måned siden
Kontrollrutiner og tilsyn - helseforskning Godkjent 1.6 (Mindre endring) Janne Tellefsen 1 Måned siden
Nyttig informasjon - Forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 3.0 May Karin Dyrendahl 1 Måned siden
Planlegge prosjekt innen helseforskning Godkjent 3.3 (Mindre endring) Janne Tellefsen 1 Måned siden
Make your research more visible Godkjent 3.9 Marit Brodshaug 1 Måned siden
Bli synlig som NTNU-forsker Godkjent 4.0 Peggy Fürtig 1 Måned siden
Forskningsutvalget ved ØK Godkjent 1.4 (Mindre endring) Kari Støre Gullichsen 1 Måned siden
Norske finansieringskilder - MH Godkjent 1.9 (Mindre endring) Irene Aspli 2 Måneder siden
Finansiering for øvrige land - MH Godkjent 1.2 (Mindre endring) Irene Aspli 2 Måneder siden
Kjernefasiliteter - Core Facilities - MH Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 2 Måneder siden