Sider med Målgruppe Medarbeidere .

Status Revisjon Bruker  
Skikkethetsvurdering Godkjent 6.2 Kjersti Møller 11 Timer siden
Uniped Godkjent 3.7 (Mindre endring) Marit R. Pettersen 15 Timer siden
Ledergruppen ved NV-fakultetet Godkjent 1.8 Pernille Feilberg 16 Timer siden
Refusjon av personlige utlegg Godkjent 9.9 (Mindre endring) Inger Helene Talberg 16 Timer siden
Kontakt Bestillerenheten ved MH-fakultetet Godkjent 5.4 Janne Østvang 16 Timer siden
Innholdsstrategi for web Godkjent 6.3 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 16 Timer siden
Content strategy for webpages Godkjent 1.5 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 16 Timer siden
Råd og utvalg ved SU-fakultetet Godkjent 2.0 Kjersti Strømme 16 Timer siden
Fakultetsstyret ved SU Godkjent 2.5 Kjersti Strømme 17 Timer siden
Fakultetsstyret ved NV-fakultetet Godkjent 1.3 Pernille Feilberg 17 Timer siden
Forskningsutvalget ved SU Godkjent 2.0 Kjersti Strømme 17 Timer siden
Utdanningsutvalget ved SU Godkjent 1.8 Kjersti Strømme 17 Timer siden
Video recording and production Godkjent 1.5 Andreas Aarlott 17 Timer siden
Blackboard - eksempelvisning for studenter og redigeringsmodus Godkjent 1.6 (Mindre endring) Christian Moen Fjære 18 Timer siden
Elections Godkjent 10.0 Kristin Wergeland Brekke 18 Timer siden
Styrevalg Godkjent 16.0 Kristin Wergeland Brekke 18 Timer siden
Blackboard - student preview and edit mode Godkjent 1.1 Christian Moen Fjære 18 Timer siden
Elections at IE Godkjent 1.8 Nina Kotte 18 Timer siden
Safety representative Godkjent 1.8 (Mindre endring) Hilde Apneseth 18 Timer siden
Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen - FUS Godkjent 1.5 Tore Hugubakken 18 Timer siden