Sider med Målgruppe Medarbeidere .

Status Revisjon Bruker  
Uniped Godkjent 5.7 (Mindre endring) Marit R. Pettersen 8 Minutt siden
NAG Numeric Subroutine Library Godkjent 4.2 Knut Lambrigt Vik 19 Minutt siden
NAG numeriske subrutinebibliotek Godkjent 8.5 Knut Lambrigt Vik 20 Minutt siden
Approved Erasmus Global Mobility projects Godkjent 4.9 (Mindre endring) Hege Gabrielsen Førsvoll 34 Minutt siden
Orakel Support Services Godkjent 7.2 (Mindre endring) Aleksander Eikeland 43 Minutt siden
Orakeltjenesten Godkjent 15.7 (Mindre endring) Aleksander Eikeland 43 Minutt siden
LAOS - Opplæring for læringsassistenter Godkjent 2.7 (Mindre endring) Marit R. Pettersen 50 Minutt siden
HR-medarbeidere Godkjent 23.6 (Mindre endring) Kjersti Strømme 1 Time siden
Bloggtjenesten Godkjent 5.0 (Mindre endring) Tore Hugubakken 1 Time siden
Skjema - Økonomi Godkjent 43.3 Inger Helene Talberg 1 Time siden
Økonomiportalen - rutinebeskrivelser og rutinestøtte Godkjent 13.0 (Mindre endring) Inger Helene Talberg 2 Timer siden
HMS ved NV Godkjent 35.4 (Mindre endring) Espen Fjærvik 2 Timer siden
Økonomiavdelingen Godkjent 7.6 (Mindre endring) Inger Helene Talberg 2 Timer siden
Ledere ved NTNU Godkjent 4.6 Unni Merete Salminen 2 Timer siden
Strategi og budsjett - Oppfølging og rapportering Godkjent 2.0 (Mindre endring) Inger Helene Talberg 2 Timer siden
Plan budsjett og oppfølging - PBO Godkjent 4.8 (Mindre endring) Inger Helene Talberg 3 Timer siden
Ledergruppen ved IE Godkjent 32.6 Marit Wessel 3 Timer siden
Ledergruppen ved NV-fakultetet Godkjent 2.3 Pernille Feilberg 19 Timer siden
First aid Godkjent 2.9 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 20 Timer siden
Working with hydrogen fluoride and related substances Godkjent 2.3 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 20 Timer siden