Tilbake

Administrativ støtte for ansatte ved ISM

Side Status Revisjon Bruker Dato
https://innsida.ntnu.no/person/torhid Godkjent
https://www.ntnu.no/ansatte/inger.d.holbo Godkjent
https://innsida.ntnu.no/person/mariatb Godkjent
https://innsida.ntnu.no/person/astridki Godkjent
https://innsida.ntnu.no/person/krutvik Godkjent
https://www.ntnu.no/ansatte/helge.hollup Godkjent
https://innsida.ntnu.no/person/annebho Godkjent
https://www.ntnu.no/ansatte/marit.moseng Godkjent
https://www.ntnu.no/ansatte/astrid.kiil.hansen Godkjent
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Studieveiledere+ved+Fakultet+for+medisin+og+helsevitenskap+-+MH#ism Godkjent
mailto:ism-post@medisin.ntnu.no Godkjent
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/norsk/s%C3%B8knadshjelp+for+forskere+ved+det+medisinske+fakultet+og+helse+midt-norge Godkjent
https://innsida.ntnu.no/person/geikri Godkjent
https://www.ntnu.no/ansatte/inger.finseras Godkjent
https://innsida.ntnu.no/person/shanazk Godkjent
https://innsida.ntnu.no/person/torsetha Godkjent
https://www.ntnu.no/ansatte/hans.o.tondel Godkjent
https://innsida.ntnu.no/person/anitafbr Godkjent
https://innsida.ntnu.no/person/stuifber Godkjent
https://www.ntnu.no/ansatte/may.k.dyrendahl Godkjent
mailto:prosjektstotte@ism.ntnu.no Godkjent
https://www.ntnu.no/ansatte/hanne.strypet Godkjent
https://innsida.ntnu.no/person/turidryg Godkjent
https://www.ntnu.no/adm/okavd/seksjon-okonomitjenester Godkjent
https://www.ntnu.no/ansatte/surur.taso Godkjent
https://www.ntnu.no/ansatte/georgie.nardot Godkjent
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/S%C3%B8knadshjelp+for+forskere+ved+MH+og+Helse+Midt-Norge Godkjent
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Organisasjonskart+ISM Godkjent
https://innsida.ntnu.no/person/gretare Godkjent
https://innsida.ntnu.no/person/sindrebj Godkjent