Sider med Tema Kommunikasjon .

Status Revisjon Bruker  
Lage presentasjon Godkjent 15.2 (Mindre endring) Kolbjørn Skarpnes 2 Måneder siden
Parkering - Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 8.4 Cicilie Nordvik 2 Måneder siden
Shared message channels Godkjent 5.0 Harald Bruland 2 Måneder siden
Creating good online content Godkjent 3.5 Harald Bruland 2 Måneder siden
Felles meldingskanaler Godkjent 12.1 Harald Bruland 2 Måneder siden
Samtykke ved foto - video - lyd Godkjent 2.9 Siv Ingrid Skau Ekra 2 Måneder siden
Order a mobile phone Godkjent 4.2 (Mindre endring) Magnar Hole 3 Måneder siden
HR-nettverk Godkjent 1.8 Rune Haugen 3 Måneder siden
Videokurs i Levende bilder Godkjent 2.1 (Mindre endring) Synnøve Aune 4 Måneder siden
Levende bilder Godkjent 3.3 Synnøve Aune 4 Måneder siden
PhD - forms Godkjent 4.5 (Mindre endring) Jorunn Wessel 4 Måneder siden
Pull-out-formatering av fakta og sitat Godkjent 1.7 Martin Fjeldvær 4 Måneder siden
Videomøte Godkjent 3.5 Andreas Aarlott 4 Måneder siden
Webinar - recommended software platforms Godkjent 2.2 Carina Engstrøm Reinholtsen 4 Måneder siden
Videoundervisning - anbefalte verktøy Godkjent 3.6 Carina Engstrøm Reinholtsen 4 Måneder siden
Innhold og målgrupper for NTNUs temasider på Facebook Godkjent 3.3 Nina Kotte 5 Måneder siden
Video conferencing Godkjent 2.1 Cecilie Dibbern Lydersen 5 Måneder siden
Video Conference with Adobe Connect Godkjent 1.0 Cecilie Dibbern Lydersen 5 Måneder siden
Videokonferanse med Adobe Connect Godkjent 1.0 Cecilie Dibbern Lydersen 5 Måneder siden
Skriv melding - Innsida Godkjent 10.8 (Mindre endring) Christine Anne Sætre 5 Måneder siden