Sider med IT-info digital sikkerhet .

Status Revisjon Bruker  
Personvernerklæring for foretaksregistratorer i EVUweb Godkjent 2.4 Christine Anne Sætre 4 Måneder siden
Personvernerklæring for emneplanlegging på nett Godkjent 3.8 Christine Anne Sætre 4 Måneder siden
Personvernerklæring for Fagpersonweb Godkjent 2.3 Christine Anne Sætre 4 Måneder siden
Logging of network traffic at NTNU Godkjent 2.0 Christine Anne Sætre 4 Måneder siden
Informasjonssikkerhet - roller og ansvar Godkjent 3.1 Christoffer V Hallstensen 4 Måneder siden
NTNU SOC - Digital security Godkjent 1.1 (Mindre endring) Halvor Johan Steine 5 Måneder siden
NTNU SOC - Digital sikkerhet Godkjent 1.7 (Mindre endring) Halvor Johan Steine 5 Måneder siden
Vurdere personvernkonsekvenser Godkjent 4.9 Bjarne Anders Lein 6 Måneder siden
Sikker e-post - Digital signering og kryptering Godkjent 3.8 Dag Overrein 7 Måneder siden
Informasjonssikkerhet - avvik Godkjent 4.4 (Mindre endring) Gaute Wangen 8 Måneder siden
Informasjonsklassifisering - informasjonssikkerhet Godkjent 6.0 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 9 Måneder siden
Sikker e-post Godkjent 2.6 (Mindre endring) Thomas Misje 10 Måneder siden
Encrypting files Godkjent 1.7 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 11 Måneder siden
Digital sikkerhet Godkjent 8.6 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 11 Måneder siden
Digital security Godkjent 4.7 (Mindre endring) Thomas Misje 11 Måneder siden
What are the ICT-regulations Godkjent 2.2 Vebjørn Slyngstadli 12 Måneder siden
Hva er IKT-reglementet Godkjent 3.9 Vebjørn Slyngstadli 12 Måneder siden
Politikk for informasjonssikkerhet Godkjent 1.8 (Mindre endring) Jorunn Wessel 1 År siden
IKT-reglement Godkjent 1.9 (Mindre endring) Jorunn Wessel 1 År siden
Informasjonssikkerhet - risikovurdering Godkjent 3.3 Jorunn Wessel 1 År siden