Sider med Tema Blackboard .

Status Revisjon Bruker  
Blackboard - Change personal settings Godkjent 1.9 Steinar Hov 8 Måneder siden
Blackboard - Endre personlige innstillinger Godkjent 2.2 Steinar Hov 8 Måneder siden
Blackboard - Verktøy og funksjonalitet Godkjent 1.7 Steinar Hov 8 Måneder siden
Blackboard - Emneadministrasjon - Legge til ansatte i emner Godkjent 2.4 Steinar Hov 8 Måneder siden
Blackboard - God praksis i nettbaserte økter Godkjent 1.9 Kari Anne Flem Røren 10 Måneder siden
Blackboard - Grupper og verktøy for gruppearbeid Godkjent 1.6 (Mindre endring) Steinar Hov 10 Måneder siden
Blackboard - Spørsmålstyper til prøver og undersøkelser Godkjent 1.6 Ada Aligiai 11 Måneder siden
Blackboard - Adaptive release of content Godkjent 2.0 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 11 Måneder siden
Blackboard - Tilpasset publisering av innhold Godkjent 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 11 Måneder siden
Blackboard - Opprette gruppeinnleveringer Godkjent 1.8 (Mindre endring) Therese Federl 1 År siden
Blackboard - Creating group assignments Godkjent 1.5 (Mindre endring) Therese Federl 1 År siden
Blackboard - Copying moving and deleting content Godkjent 1.3 (Mindre endring) Therese Federl 1 År siden
Blackboard - Opprette individuelle obligatoriske innleveringer Godkjent 2.7 (Mindre endring) Therese Federl 1 År siden
Blackboard - Creating individual mandatory assignments Godkjent 1.6 (Mindre endring) Therese Federl 1 År siden
Blackboard - Add contact information for lecturers Godkjent 1.5 (Mindre endring) Therese Federl 1 År siden
Blackboard - Legge til faglærers kontaktinformasjon Godkjent 1.6 (Mindre endring) Therese Federl 1 År siden
Blackboard - Import av spørsmål fra eksterne ressurser Godkjent 1.7 (Mindre endring) Therese Federl 1 År siden
Blackboard - Import questions from external sources Godkjent 1.5 (Mindre endring) Therese Federl 1 År siden
Blackboard - Gjenbruk av spørsmål i prøver Godkjent 1.6 (Mindre endring) Therese Federl 1 År siden
Blackboard - Reusing questions in tests Godkjent 1.5 (Mindre endring) Therese Federl 1 År siden