Sider med Tema Blackboard .

Status Revisjon Bruker  
Blackboard - Vurdere ikke-digitale besvarelser Godkjent 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 3 Dager siden
Blackboard - Overstyre en vurdering Godkjent 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 3 Dager siden
Blackboard - Redigere en vurdering Godkjent 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 3 Dager siden
Blackboard - Vurdere gruppebesvarelser Godkjent 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 3 Dager siden
Blackboard - Vurdere individuelle besvarelser Godkjent 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 3 Dager siden
Blackboard - Vurdere besvarelser - en innledning Godkjent 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 3 Dager siden
Blackboard - videreutvikling Godkjent 1.5 Hilde Sundfær 1 Måned siden
Blackboard - Export and copy courses Godkjent 1.5 Steinar Hov 1 Måned siden
Blackboard - Eksporter og kopier emner Godkjent 2.3 Steinar Hov 1 Måned siden
Blackboard - Sending email to students Godkjent 1.7 (Mindre endring) Therese Federl 1 Måned siden
Blackboard - Sende e-post til studenter Godkjent 2.1 (Mindre endring) Therese Federl 1 Måned siden
Registrere ekstern fagperson - for administrativt ansatte Godkjent 4.7 (Mindre endring) Tora Benestad Ulstein 2 Måneder siden
Blackboard - Opprette og bruke diskusjonsforum Godkjent 1.4 (Mindre endring) Therese Federl 4 Måneder siden
Facilitating learning through webinars Godkjent 3.4 (Mindre endring) Cecilie Dibbern Lydersen 5 Måneder siden
Webinar som digital læringsarena Godkjent 4.5 (Mindre endring) Cecilie Dibbern Lydersen 5 Måneder siden
Blackboard - Piazza tool Godkjent 1.0 Tone Kvenild 6 Måneder siden
Blackboard - Piazza Godkjent 1.0 Tone Kvenild 6 Måneder siden
Blackboard - Bli kjent med Collaborate Godkjent 2.0 Kari Anne Flem Røren 7 Måneder siden
Blackboard - Introduction to Collaborate Godkjent 1.5 Kari Anne Flem Røren 7 Måneder siden
Blackboard - The course management menu Godkjent 1.3 Therese Federl 8 Måneder siden