Sider med Tema Informasjonssikkerhet .

Status Revisjon Bruker  
Informasjonssikkerhet - roller og ansvar Godkjent 3.1 Christoffer V Hallstensen 1 Dag siden
NTNU SOC - Digital security Godkjent 1.1 (Mindre endring) Halvor Johan Steine 21 Dager siden
NTNU SOC - Digital sikkerhet Godkjent 1.7 (Mindre endring) Halvor Johan Steine 22 Dager siden
Håndtering av forskningsdata fra helseforskning Godkjent 4.9 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 25 Dager siden
Informasjonssikkerhet på reise Godkjent 2.7 (Mindre endring) Christoffer V Hallstensen 26 Dager siden
Information security and travel Godkjent 1.4 Jorunn Wessel 1 Måned siden
Personvern og GDPR Godkjent 6.6 (Mindre endring) Wenche Margrethe Kulmo 1 Måned siden
Vurdere personvernkonsekvenser Godkjent 4.9 Bjarne Anders Lein 1 Måned siden
Digital sikkerhetshendelse Godkjent 6.3 (Mindre endring) Tone Kvenild 2 Måneder siden
Personvern - kontaktpersoner Godkjent 2.0 Cathrine Haugan Grønvik 2 Måneder siden
NICE-1 Godkjent 2.4 Guro Bråten Olsborg 2 Måneder siden
Installere VPN Godkjent 15.3 (Mindre endring) Jorunn Wessel 3 Måneder siden
Databehandleravtale Godkjent 4.2 (Mindre endring) Martin Fjeldvær 3 Måneder siden
Informasjonssikkerhet - avvik Godkjent 4.4 (Mindre endring) Gaute Wangen 3 Måneder siden
Personvern og GDPR - FAQ for ansatte Godkjent 2.7 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 4 Måneder siden
Informasjonsklassifisering - informasjonssikkerhet Godkjent 6.0 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 4 Måneder siden
Retningslinje for behandling av personopplysninger Godkjent 7.0 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 4 Måneder siden
Brukernavn og passord Godkjent 15.7 (Mindre endring) Thomas Misje 5 Måneder siden
Sikker e-post Godkjent 2.6 (Mindre endring) Thomas Misje 5 Måneder siden
Digital sikkerhet Godkjent 8.6 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 6 Måneder siden
Digital security Godkjent 4.7 (Mindre endring) Thomas Misje 6 Måneder siden
Personvernombud NTNU Godkjent 1.6 (Mindre endring) Wenche Margrethe Kulmo 6 Måneder siden
What are the ICT-regulations Godkjent 2.2 Vebjørn Slyngstadli 7 Måneder siden
Hva er IKT-reglementet Godkjent 3.9 Vebjørn Slyngstadli 7 Måneder siden
Internkontroll og styringssystem - NTNU Godkjent 1.5 Tore Hugubakken 7 Måneder siden
Personvernerklæring NTNU Godkjent 2.3 Christoffer V Hallstensen 7 Måneder siden
Politikk for informasjonssikkerhet Godkjent 1.8 (Mindre endring) Jorunn Wessel 8 Måneder siden
IKT-reglement Godkjent 1.9 (Mindre endring) Jorunn Wessel 8 Måneder siden
Lagring av filer og dokumenter Godkjent 2.2 (Mindre endring) Jorunn Wessel 8 Måneder siden
Informasjonssikkerhet - risikovurdering Godkjent 3.3 Jorunn Wessel 8 Måneder siden
Report suspicious e-mail Godkjent 2.3 Harald Hauknes 8 Måneder siden
Rapportering av mistenkelig e-post Godkjent 2.4 Harald Hauknes 8 Måneder siden
Personvernprosjektet ved NTNU Godkjent 1.2 (Mindre endring) Jorunn Wessel 9 Måneder siden
Melde avvik og uønskede hendelser - informasjonssikkerhet Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 9 Måneder siden
Risikovurdering ved håndtering av personopplysninger - helseforskning Godkjent 1.7 Christoffer V Hallstensen 9 Måneder siden
IT security Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 9 Måneder siden
IT-sikkerhet Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 9 Måneder siden
Informasjonssikkerhet - risikostyring Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 9 Måneder siden
ICT Regulations Godkjent 1.9 Vebjørn Slyngstadli 11 Måneder siden
Policy for information security Godkjent 1.8 (Mindre endring) Wenche Margrethe Kulmo 11 Måneder siden
Personvernerklæring for Felles studentsystem Godkjent 3.0 (Mindre endring) Wenche Margrethe Kulmo 11 Måneder siden
Personvernerklæring for Søknadsweb Godkjent 2.2 (Mindre endring) Wenche Margrethe Kulmo 11 Måneder siden
Personvernerklæring for søkere i EVUweb Godkjent 1.7 (Mindre endring) Wenche Margrethe Kulmo 11 Måneder siden
Personvernerklæring for emneplanlegging på nett Godkjent 3.6 (Mindre endring) Wenche Margrethe Kulmo 11 Måneder siden
Personvernerklæring for Fagpersonweb Godkjent 2.0 (Mindre endring) Wenche Margrethe Kulmo 11 Måneder siden
Personvernerklæring for foretaksregistratorer i EVUweb Godkjent 2.2 (Mindre endring) Wenche Margrethe Kulmo 11 Måneder siden
Personvernerklæring for Studentweb Godkjent 2.3 (Mindre endring) Wenche Margrethe Kulmo 11 Måneder siden
Beskytte dokumenter i Microsoft Office med kryptering Godkjent 1.8 Vebjørn Slyngstadli 11 Måneder siden
Personvernerklæring for EVUweb Godkjent 1.0 Wenche Margrethe Kulmo 1 År siden
Personvernerklæring for EpN – emneplanlegging på nett Godkjent 1.0 Wenche Margrethe Kulmo 1 År siden Flytt til søppelkassen
Samtykke for behandling av personopplysninger Godkjent 1.6 (Mindre endring) Wenche Margrethe Kulmo 1 År siden
Risikovurdering for informasjonssikkerhet Godkjent 1.0 Anders Gimmestad Gule 1 År siden