Sider med Tema Informasjonssikkerhet .

Status Revisjon Bruker  
NTNU SOC - Digital security Godkjent 1.1 (Mindre endring) Halvor Johan Steine 18 Dager siden
NTNU SOC - Digital sikkerhet Godkjent 1.7 (Mindre endring) Halvor Johan Steine 19 Dager siden
Håndtering av forskningsdata fra helseforskning Godkjent 4.9 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 22 Dager siden
Informasjonssikkerhet på reise Godkjent 2.7 (Mindre endring) Christoffer V Hallstensen 23 Dager siden
Information security and travel Godkjent 1.4 Jorunn Wessel 1 Måned siden
Personvern og GDPR Godkjent 6.6 (Mindre endring) Wenche Margrethe Kulmo 1 Måned siden
Vurdere personvernkonsekvenser Godkjent 4.9 Bjarne Anders Lein 1 Måned siden
Digital sikkerhetshendelse Godkjent 6.3 (Mindre endring) Tone Kvenild 1 Måned siden
Personvern - kontaktpersoner Godkjent 2.0 Cathrine Haugan Grønvik 2 Måneder siden
NICE-1 Godkjent 2.4 Guro Bråten Olsborg 2 Måneder siden
Installere VPN Godkjent 15.3 (Mindre endring) Jorunn Wessel 2 Måneder siden
Databehandleravtale Godkjent 4.2 (Mindre endring) Martin Fjeldvær 3 Måneder siden
Informasjonssikkerhet - avvik Godkjent 4.4 (Mindre endring) Gaute Wangen 3 Måneder siden
Personvern og GDPR - FAQ for ansatte Godkjent 2.7 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 4 Måneder siden
Informasjonsklassifisering - informasjonssikkerhet Godkjent 6.0 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 4 Måneder siden
Retningslinje for behandling av personopplysninger Godkjent 7.0 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 4 Måneder siden
Brukernavn og passord Godkjent 15.7 (Mindre endring) Thomas Misje 4 Måneder siden
Sikker e-post Godkjent 2.6 (Mindre endring) Thomas Misje 5 Måneder siden
Digital sikkerhet Godkjent 8.6 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 6 Måneder siden
Digital security Godkjent 4.7 (Mindre endring) Thomas Misje 6 Måneder siden
Personvernombud NTNU Godkjent 1.6 (Mindre endring) Wenche Margrethe Kulmo 6 Måneder siden
What are the ICT-regulations Godkjent 2.2 Vebjørn Slyngstadli 7 Måneder siden
Hva er IKT-reglementet Godkjent 3.9 Vebjørn Slyngstadli 7 Måneder siden
Internkontroll og styringssystem - NTNU Godkjent 1.5 Tore Hugubakken 7 Måneder siden
Personvernerklæring NTNU Godkjent 2.3 Christoffer V Hallstensen 7 Måneder siden
Politikk for informasjonssikkerhet Godkjent 1.8 (Mindre endring) Jorunn Wessel 8 Måneder siden
IKT-reglement Godkjent 1.9 (Mindre endring) Jorunn Wessel 8 Måneder siden
Lagring av filer og dokumenter Godkjent 2.2 (Mindre endring) Jorunn Wessel 8 Måneder siden
Informasjonssikkerhet - risikovurdering Godkjent 3.3 Jorunn Wessel 8 Måneder siden
Informasjonssikkerhet - roller og ansvar Godkjent 3.0 Jorunn Wessel 8 Måneder siden