Sider med Tema Informasjonssikkerhet .

Status Revisjon Bruker  
Informasjonssikkerhet - roller og ansvar Godkjent 3.1 Christoffer V Hallstensen 11 Timer siden
NTNU SOC - Digital security Godkjent 1.1 (Mindre endring) Halvor Johan Steine 20 Dager siden
NTNU SOC - Digital sikkerhet Godkjent 1.7 (Mindre endring) Halvor Johan Steine 21 Dager siden
Håndtering av forskningsdata fra helseforskning Godkjent 4.9 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 24 Dager siden
Informasjonssikkerhet på reise Godkjent 2.7 (Mindre endring) Christoffer V Hallstensen 25 Dager siden
Information security and travel Godkjent 1.4 Jorunn Wessel 1 Måned siden
Personvern og GDPR Godkjent 6.6 (Mindre endring) Wenche Margrethe Kulmo 1 Måned siden
Vurdere personvernkonsekvenser Godkjent 4.9 Bjarne Anders Lein 1 Måned siden
Digital sikkerhetshendelse Godkjent 6.3 (Mindre endring) Tone Kvenild 2 Måneder siden
Personvern - kontaktpersoner Godkjent 2.0 Cathrine Haugan Grønvik 2 Måneder siden
NICE-1 Godkjent 2.4 Guro Bråten Olsborg 2 Måneder siden
Installere VPN Godkjent 15.3 (Mindre endring) Jorunn Wessel 3 Måneder siden
Databehandleravtale Godkjent 4.2 (Mindre endring) Martin Fjeldvær 3 Måneder siden
Informasjonssikkerhet - avvik Godkjent 4.4 (Mindre endring) Gaute Wangen 3 Måneder siden
Personvern og GDPR - FAQ for ansatte Godkjent 2.7 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 4 Måneder siden
Informasjonsklassifisering - informasjonssikkerhet Godkjent 6.0 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 4 Måneder siden
Retningslinje for behandling av personopplysninger Godkjent 7.0 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 4 Måneder siden
Brukernavn og passord Godkjent 15.7 (Mindre endring) Thomas Misje 5 Måneder siden
Sikker e-post Godkjent 2.6 (Mindre endring) Thomas Misje 5 Måneder siden
Digital sikkerhet Godkjent 8.6 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 6 Måneder siden