Sider med Tema Informasjonssikkerhet .

Status Revisjon Bruker  
Digital security Godkjent 4.7 (Mindre endring) Thomas Misje 6 Måneder siden
Personvernombud NTNU Godkjent 1.6 (Mindre endring) Wenche Margrethe Kulmo 6 Måneder siden
What are the ICT-regulations Godkjent 2.2 Vebjørn Slyngstadli 7 Måneder siden
Hva er IKT-reglementet Godkjent 3.9 Vebjørn Slyngstadli 7 Måneder siden
Internkontroll og styringssystem - NTNU Godkjent 1.5 Tore Hugubakken 7 Måneder siden
Personvernerklæring NTNU Godkjent 2.3 Christoffer V Hallstensen 7 Måneder siden
Politikk for informasjonssikkerhet Godkjent 1.8 (Mindre endring) Jorunn Wessel 8 Måneder siden
IKT-reglement Godkjent 1.9 (Mindre endring) Jorunn Wessel 8 Måneder siden
Lagring av filer og dokumenter Godkjent 2.2 (Mindre endring) Jorunn Wessel 8 Måneder siden
Informasjonssikkerhet - risikovurdering Godkjent 3.3 Jorunn Wessel 8 Måneder siden
Report suspicious e-mail Godkjent 2.3 Harald Hauknes 8 Måneder siden
Rapportering av mistenkelig e-post Godkjent 2.4 Harald Hauknes 8 Måneder siden
Personvernprosjektet ved NTNU Godkjent 1.2 (Mindre endring) Jorunn Wessel 9 Måneder siden
Melde avvik og uønskede hendelser - informasjonssikkerhet Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 9 Måneder siden
Risikovurdering ved håndtering av personopplysninger - helseforskning Godkjent 1.7 Christoffer V Hallstensen 9 Måneder siden
IT security Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 9 Måneder siden
IT-sikkerhet Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 9 Måneder siden
Informasjonssikkerhet - risikostyring Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 9 Måneder siden
ICT Regulations Godkjent 1.9 Vebjørn Slyngstadli 11 Måneder siden
Policy for information security Godkjent 1.8 (Mindre endring) Wenche Margrethe Kulmo 11 Måneder siden