Sider med Tema Informasjonssikkerhet .

Status Revisjon Bruker  
Installere VPN Godkjent 15.3 (Mindre endring) Jorunn Wessel 4 Måneder siden
Informasjonssikkerhet - avvik Godkjent 4.4 (Mindre endring) Gaute Wangen 5 Måneder siden
Informasjonsklassifisering - informasjonssikkerhet Godkjent 6.0 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 6 Måneder siden
Retningslinje for behandling av personopplysninger Godkjent 7.0 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 6 Måneder siden
Brukernavn og passord Godkjent 15.7 (Mindre endring) Thomas Misje 6 Måneder siden
Sikker e-post Godkjent 2.6 (Mindre endring) Thomas Misje 7 Måneder siden
Digital sikkerhet Godkjent 8.6 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 8 Måneder siden
Digital security Godkjent 4.7 (Mindre endring) Thomas Misje 8 Måneder siden
Personvernombud NTNU Godkjent 1.6 (Mindre endring) Wenche Margrethe Kulmo 8 Måneder siden
What are the ICT-regulations Godkjent 2.2 Vebjørn Slyngstadli 9 Måneder siden
Hva er IKT-reglementet Godkjent 3.9 Vebjørn Slyngstadli 9 Måneder siden
Internkontroll og styringssystem - NTNU Godkjent 1.5 Tore Hugubakken 9 Måneder siden
Personvernerklæring NTNU Godkjent 2.3 Christoffer V Hallstensen 9 Måneder siden
Politikk for informasjonssikkerhet Godkjent 1.8 (Mindre endring) Jorunn Wessel 9 Måneder siden
IKT-reglement Godkjent 1.9 (Mindre endring) Jorunn Wessel 9 Måneder siden
Informasjonssikkerhet - risikovurdering Godkjent 3.3 Jorunn Wessel 9 Måneder siden
Report suspicious e-mail Godkjent 2.3 Harald Hauknes 10 Måneder siden
Rapportering av mistenkelig e-post Godkjent 2.4 Harald Hauknes 10 Måneder siden
Personvernprosjektet ved NTNU Godkjent 1.2 (Mindre endring) Jorunn Wessel 11 Måneder siden
Melde avvik og uønskede hendelser - informasjonssikkerhet Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 11 Måneder siden