Sider med Tema Informasjonssikkerhet .

Status Revisjon Bruker  
Beskytte dokumenter i Microsoft Office med kryptering Godkjent 1.8 Vebjørn Slyngstadli 1 År siden
Brukernavn og passord Godkjent 15.7 (Mindre endring) Thomas Misje 7 Måneder siden
Databehandleravtale Godkjent 4.8 Wenche Margrethe Kulmo 25 Dager siden
Digital security Godkjent 4.7 (Mindre endring) Thomas Misje 8 Måneder siden
Digital sikkerhet Godkjent 8.6 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 8 Måneder siden
Digital sikkerhetshendelse Godkjent 6.4 Christoffer V Hallstensen 12 Dager siden
Hva er IKT-reglementet Godkjent 3.9 Vebjørn Slyngstadli 9 Måneder siden
Håndtering av forskningsdata fra helseforskning Godkjent 5.1 Guro Bråten Olsborg 3 Dager siden
ICT Regulations Godkjent 1.9 Vebjørn Slyngstadli 1 År siden
IKT-reglement Godkjent 1.9 (Mindre endring) Jorunn Wessel 10 Måneder siden
Informasjonsklassifisering - informasjonssikkerhet Godkjent 6.0 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 6 Måneder siden
Informasjonssikkerhet - avvik Godkjent 4.4 (Mindre endring) Gaute Wangen 6 Måneder siden
Informasjonssikkerhet - risikostyring Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 11 Måneder siden
Informasjonssikkerhet - risikovurdering Godkjent 3.3 Jorunn Wessel 10 Måneder siden
Informasjonssikkerhet - roller og ansvar Godkjent 3.1 Christoffer V Hallstensen 2 Måneder siden
Informasjonssikkerhet på reise Godkjent 2.7 (Mindre endring) Christoffer V Hallstensen 2 Måneder siden
Information security and travel Godkjent 1.4 Jorunn Wessel 3 Måneder siden
Installere VPN Godkjent 15.3 (Mindre endring) Jorunn Wessel 5 Måneder siden
Internkontroll og styringssystem - NTNU Godkjent 1.5 Tore Hugubakken 9 Måneder siden
IT security Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 11 Måneder siden