Sider med Tema Informasjonssikkerhet .

Status Revisjon Bruker  
Risikovurdering for informasjonssikkerhet Godkjent 1.0 Anders Gimmestad Gule 2 År siden
Personvernerklæring for EpN – emneplanlegging på nett Godkjent 1.0 Wenche Margrethe Kulmo 1 År siden Flytt til søppelkassen
Personvernerklæring for EVUweb Godkjent 1.0 Wenche Margrethe Kulmo 1 År siden
Beskytte dokumenter i Microsoft Office med kryptering Godkjent 1.8 Vebjørn Slyngstadli 1 År siden
Personvernerklæring for Felles studentsystem Godkjent 3.0 (Mindre endring) Wenche Margrethe Kulmo 1 År siden
Policy for information security Godkjent 1.8 (Mindre endring) Wenche Margrethe Kulmo 1 År siden
ICT Regulations Godkjent 1.9 Vebjørn Slyngstadli 1 År siden
Informasjonssikkerhet - risikostyring Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 1 År siden
IT-sikkerhet Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 1 År siden
IT security Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 1 År siden
Melde avvik og uønskede hendelser - informasjonssikkerhet Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 1 År siden
Rapportering av mistenkelig e-post Godkjent 2.4 Harald Hauknes 1 År siden
Report suspicious e-mail Godkjent 2.3 Harald Hauknes 1 År siden
IKT-reglement Godkjent 1.9 (Mindre endring) Jorunn Wessel 1 År siden
Politikk for informasjonssikkerhet Godkjent 1.8 (Mindre endring) Jorunn Wessel 1 År siden
Internkontroll og styringssystem - NTNU Godkjent 1.5 Tore Hugubakken 1 År siden
Hva er IKT-reglementet Godkjent 3.9 Vebjørn Slyngstadli 1 År siden
What are the ICT-regulations Godkjent 2.2 Vebjørn Slyngstadli 1 År siden
Personvernombud NTNU Godkjent 1.6 (Mindre endring) Wenche Margrethe Kulmo 1 År siden
Digital security Godkjent 4.7 (Mindre endring) Thomas Misje 1 År siden