Sider med Tema Informasjonssikkerhet .

Status Revisjon Bruker  
Risikovurdering for informasjonssikkerhet Godkjent 1.0 Anders Gimmestad Gule 1 År siden
Personvernerklæring for EpN – emneplanlegging på nett Godkjent 1.0 Wenche Margrethe Kulmo 1 År siden Flytt til søppelkassen
Personvernerklæring for EVUweb Godkjent 1.0 Wenche Margrethe Kulmo 1 År siden
Beskytte dokumenter i Microsoft Office med kryptering Godkjent 1.8 Vebjørn Slyngstadli 1 År siden
Personvernerklæring for Felles studentsystem Godkjent 3.0 (Mindre endring) Wenche Margrethe Kulmo 1 År siden
Policy for information security Godkjent 1.8 (Mindre endring) Wenche Margrethe Kulmo 1 År siden
ICT Regulations Godkjent 1.9 Vebjørn Slyngstadli 1 År siden
Informasjonssikkerhet - risikostyring Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 1 År siden
IT-sikkerhet Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 1 År siden
IT security Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 1 År siden
Risikovurdering ved håndtering av personopplysninger - helseforskning Godkjent 1.7 Christoffer V Hallstensen 1 År siden
Melde avvik og uønskede hendelser - informasjonssikkerhet Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 1 År siden
Personvernprosjektet ved NTNU Godkjent 1.2 (Mindre endring) Jorunn Wessel 1 År siden
Rapportering av mistenkelig e-post Godkjent 2.4 Harald Hauknes 11 Måneder siden
Report suspicious e-mail Godkjent 2.3 Harald Hauknes 11 Måneder siden
Informasjonssikkerhet - risikovurdering Godkjent 3.3 Jorunn Wessel 11 Måneder siden
IKT-reglement Godkjent 1.9 (Mindre endring) Jorunn Wessel 11 Måneder siden
Politikk for informasjonssikkerhet Godkjent 1.8 (Mindre endring) Jorunn Wessel 11 Måneder siden
Personvernerklæring NTNU Godkjent 2.3 Christoffer V Hallstensen 10 Måneder siden
Internkontroll og styringssystem - NTNU Godkjent 1.5 Tore Hugubakken 10 Måneder siden