Sider med Tema Etikk .

Status Revisjon Bruker  
Habilitet Godkjent 2.5 Kristin Wergeland Brekke 18 Timer siden
NTNU Brussels Office Godkjent 2.9 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 14 Dager siden
NTNUs Brusselkontor Godkjent 5.2 Sina Therese Blix Prestmo 18 Dager siden
Etiske retningslinjer for ansatte ved NTNU Godkjent 5.2 Stine Thordarson Moltubakk 18 Dager siden
Lokaler til kurs og konferanser Godkjent 11.4 (Mindre endring) Hege Gabrielsen Førsvoll 19 Dager siden
Finding a conference venue Godkjent 3.5 (Mindre endring) Marte Valdimarsson 1 Måned siden
Venues for courses and conferences Godkjent 3.3 (Mindre endring) Trond Øyum 1 Måned siden
Short-term booking of campus areas Godkjent 4.9 (Mindre endring) Trond Øyum 1 Måned siden
Lån av lokaler Godkjent 13.0 (Mindre endring) Trond Øyum 1 Måned siden
Behandle personopplysninger i student- og forskningsprosjekt Godkjent 7.0 (Mindre endring) Jorunn Wessel 1 Måned siden
Videomøte Godkjent 3.5 Andreas Aarlott 2 Måneder siden
Klagenemnda Godkjent 8.8 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 2 Måneder siden
Video conferencing Godkjent 2.1 Cecilie Dibbern Lydersen 2 Måneder siden
Uakseptabel adferd - mobbing og konflikter Godkjent 13.8 (Mindre endring) Rune Haugen 2 Måneder siden
Utlån av bannere og rollups Godkjent 5.3 (Mindre endring) Kolbjørn Skarpnes 3 Måneder siden
Borrowing banners and rollups Godkjent 3.8 (Mindre endring) Kolbjørn Skarpnes 3 Måneder siden
Gaver og fordeler Godkjent 4.4 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 4 Måneder siden
Intellectual property rights Godkjent 1.9 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 5 Måneder siden
Forskningsetisk utvalg Godkjent 3.5 (Mindre endring) Wenche Margrethe Kulmo 7 Måneder siden
Kulturinnslag på konferansen Godkjent 5.0 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 9 Måneder siden