Sider med Tema Etikk .

Status Revisjon Bruker  
Videomøte med Easy Meeting Godkjent 1.5 Aleksander Eikeland 3 År siden
Risk assessment and HSE at larger events Godkjent 1.1 Sindre Bjørnar Aasheim Norås 3 År siden
Create a timetable Godkjent 1.1 Sindre Bjørnar Aasheim Norås 3 År siden
Lag kjøreplan for konferansen Godkjent 2.4 (Mindre endring) Sindre Bjørnar Aasheim Norås 3 År siden
VIP visits Godkjent 1.0 Sindre Bjørnar Aasheim Norås 3 År siden
VIP-besøk Godkjent 1.5 (Mindre endring) Sindre Bjørnar Aasheim Norås 3 År siden
Utlån av rollups Godkjent 1.0 Tone Kvenild 3 År siden
Medforfatter Godkjent 1.9 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 3 År siden
Risikovurdering og HMS ved store arrangement Godkjent 1.7 (Mindre endring) Mads Saurstrø 3 År siden
Communications plan - Conferences and events Godkjent 1.4 Tore Hugubakken 2 År siden
Etiske retningslinjer for undervisning og veiledning ved IMU Godkjent 1.1 Vegard Stolpnessæter 2 År siden
Utdanningskonferanse for SU-fakultetet Godkjent 1.0 Vibeke Ann Pettersen 2 År siden
Leie av lokaler og utstillingsboder Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 1 År siden
Using campus areas for exhibitions Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 1 År siden
Korttidsleie og lån av lokaler Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 1 År siden
Saksbehandling av sidegjøremål Godkjent 2.8 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 1 År siden
Regulations regarding second jobs Godkjent 1.9 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 1 År siden
Sidegjøremål Godkjent 5.0 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 1 År siden
Søk støtte til vitenskapelig konferanse - IE Godkjent 2.8 Kai Torgeir Dragland 1 År siden
Hva er IT-reglementet Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 1 År siden