Sider med Tema Organisasjonen .

Status Revisjon Bruker  
Programme Councils at the Faculty of Medicine and Health Sciences - MH Godkjent 5.6 Lars Trovatten Grønflaten 1 Dag siden
Studieprogramråd ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 13.2 Lars Trovatten Grønflaten 1 Dag siden
Datagrunnlag - HUMSAM Godkjent 4.4 Jo Esten Hafsmo 1 Dag siden
Læringsmiljøutvalget - LMU Godkjent 13.7 Anne Sølberg Ellingsen 1 Dag siden
Ansettelsesrådet for administrative og tekniske stillinger IE Godkjent 3.3 Oddrun Husby 2 Dager siden
Stedlig arbeidsmiljøutvalg i Ålesund Godkjent 2.8 Ann-Kristin Haram Maridal 2 Dager siden
Utdanningsutvalget ved ØK Godkjent 1.9 (Mindre endring) Kari Støre Gullichsen 3 Dager siden
Råd og utvalg ved HF Godkjent 14.9 Ann-Karin Bromstad 4 Dager siden
Sentralt samarbeidsutvalg - SESAM Godkjent 14.1 Rune Haugen 4 Dager siden
Fakultetsstyret ved HF Godkjent 4.9 Ann-Karin Bromstad 4 Dager siden
Utvalg for forskning og forskerutdanning IE Godkjent 19.2 Harald Lenschow 5 Dager siden
Datagrunnlag – HUMSAM Godkjent 1.0 Kjersti Strømme 5 Dager siden Flytt til søppelkassen
Råd og utvalg ved Institutt for musikk Godkjent 6.8 (Mindre endring) Vegard Stolpnessæter 5 Dager siden
LOSAM for SU Godkjent 9.1 (Mindre endring) Sissel Sæther 5 Dager siden
Management at NTNU Godkjent 7.3 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 5 Dager siden
Ledere ved NTNU Godkjent 15.0 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 5 Dager siden
Rektoratmøtet Godkjent 2.6 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 5 Dager siden
Fakultetsstyret ved IV Godkjent 2.4 Sara Ylva Louise Edin 8 Dager siden
Felles forskningsutvalg for St. Olavs Hospital og Fakultet for medisin og helsevitenskap Godkjent 8.9 Mai Hege Stokke 9 Dager siden
Strategi og styrende dokumenter Godkjent 14.5 Carina Engstrøm Reinholtsen 9 Dager siden
Arbeidsmiljøundersøkelse - for ledere Godkjent 34.9 (Mindre endring) Kristin Lysklett 10 Dager siden
Dekanmøtet Godkjent 27.5 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 10 Dager siden
Work Environment Survey - for managers Godkjent 1.9 Kristin Wergeland Brekke 10 Dager siden
Klagenemnda Godkjent 9.1 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 11 Dager siden
NTNU og SINTEF - felles ledermøter Godkjent 2.5 Jakobe Olea T. H. Juul 11 Dager siden
Fakultetsforum Godkjent 1.7 Anette Knutsen 12 Dager siden
Utdanningsutvalget - UU Godkjent 5.8 (Mindre endring) Marit Svendsen 12 Dager siden
Vitenskapsmuseet - Fagråd for utstillinger og arrangement Godkjent 12.2 Morten Sylvester 12 Dager siden
Ledergruppen ved NV-fakultetet Godkjent 4.2 Elin Cecilie Balstad 15 Dager siden
Tilsettingsrådet ved SU Godkjent 1.0 Kjersti Strømme 15 Dager siden
Ansettelsesråd for teknisk-administrative stillinger Godkjent 3.0 (Mindre endring) Kjersti Strømme 15 Dager siden
Forvaltningsutvalget for ingeniørutdanningen - FUI Godkjent 6.2 (Mindre endring) Olve Iversen Hølaas 16 Dager siden
Stedlig arbeidsmiljøutvalg i Gjøvik Godkjent 5.8 Lise M. Konow Linnerud 16 Dager siden
Studieprogramråd - NV Godkjent 18.3 Sølvi Seljeflot 17 Dager siden
Studieprogramråd for lektorutdanning i realfag - LUR Godkjent 8.7 Chris Helen Kvendseth Solvoll 19 Dager siden
Fakultetsstyret ved SU Godkjent 7.0 (Mindre endring) Pia Karoline Farstad Eriksen 22 Dager siden
Utredninger og høringer om etter- og videreutdanning Godkjent 5.5 Elin Merete Bjørgen 1 Måned siden
Administrativ støtte for ansatte ved ISM Godkjent 14.5 May Karin Dyrendahl 1 Måned siden
Studenttillitsvalgte og kvalitetssikring – IDI Godkjent 8.2 Ann-Kristin Strømseng 1 Måned siden Flytt til søppelkassen
Ansettelsesutvalget for vitenskapelige stillinger IE Godkjent 25.1 Oddrun Husby 1 Måned siden
Forskningsutvalget Godkjent 5.4 Carina Engstrøm Reinholtsen 1 Måned siden
Studieprogramråd for elektronisk systemdesign og innovasjon Godkjent 4.8 Erik Wessel-Berg 1 Måned siden
Postmottak og dokumentasjonsforvaltning Godkjent 5.9 Ole Henrik Hunstad Vik 1 Måned siden
Vitenskapsmuseet - Museumsstyret Godkjent 5.7 Geir Furhovden 1 Måned siden
Samlokalisering IDI Godkjent 8.2 Jan Håvard Ryen 1 Måned siden
Studieprogramråd for forkurs Godkjent 21.7 Pål Risan 1 Måned siden
Studieprogramråd ved IV-fakultetet Godkjent 2.0 Sara Ylva Louise Edin 1 Måned siden
Studieprogramråd for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi Godkjent 5.6 (Mindre endring) Frank Alexander Kræmer 1 Måned siden
NTNUs kontor i Oslo Godkjent 5.6 Ingrun Furuhaug 1 Måned siden
Ledergruppen ved IE Godkjent 35.6 Kai Torgeir Dragland 2 Måneder siden