Sider med Tema Organisasjonen .

Status Revisjon Bruker  
Datagrunnlag - HUMSAM Godkjent 1.5 Jo Esten Hafsmo 3 Timer siden
Utvalg for forskning og forskerutdanning IE Godkjent 19.2 Harald Lenschow 3 Timer siden
Datagrunnlag – HUMSAM Godkjent 1.0 Kjersti Strømme 5 Timer siden Flytt til søppelkassen
Råd og utvalg ved Institutt for musikk Godkjent 6.8 (Mindre endring) Vegard Stolpnessæter 5 Timer siden
LOSAM for SU Godkjent 9.1 (Mindre endring) Sissel Sæther 7 Timer siden
Management at NTNU Godkjent 7.3 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 7 Timer siden
Ledere ved NTNU Godkjent 15.0 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 7 Timer siden
Rektoratmøtet Godkjent 2.6 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 7 Timer siden
Fakultetsstyret ved IV Godkjent 2.4 Sara Ylva Louise Edin 3 Dager siden
Felles forskningsutvalg for St. Olavs Hospital og Fakultet for medisin og helsevitenskap Godkjent 8.9 Mai Hege Stokke 4 Dager siden
Strategi og styrende dokumenter Godkjent 14.5 Carina Engstrøm Reinholtsen 4 Dager siden
Arbeidsmiljøundersøkelse - for ledere Godkjent 34.9 (Mindre endring) Kristin Lysklett 5 Dager siden
Dekanmøtet Godkjent 27.5 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 5 Dager siden
Work Environment Survey - for managers Godkjent 1.9 Kristin Wergeland Brekke 5 Dager siden
Klagenemnda Godkjent 9.1 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 6 Dager siden
NTNU og SINTEF - felles ledermøter Godkjent 2.5 Jakobe Olea T. H. Juul 6 Dager siden
Fakultetsforum Godkjent 1.7 Anette Knutsen 7 Dager siden
Utdanningsutvalget - UU Godkjent 5.8 (Mindre endring) Marit Svendsen 7 Dager siden
Læringsmiljøutvalget - LMU Godkjent 13.2 Marit Svendsen 7 Dager siden
Vitenskapsmuseet - Fagråd for utstillinger og arrangement Godkjent 12.2 Morten Sylvester 7 Dager siden
Ledergruppen ved NV-fakultetet Godkjent 4.2 Elin Cecilie Balstad 10 Dager siden
Tilsettingsrådet ved SU Godkjent 1.0 Kjersti Strømme 10 Dager siden
Ansettelsesråd for teknisk-administrative stillinger Godkjent 3.0 (Mindre endring) Kjersti Strømme 10 Dager siden
Sentralt samarbeidsutvalg - SESAM Godkjent 13.7 (Mindre endring) Rune Haugen 10 Dager siden
Forvaltningsutvalget for ingeniørutdanningen - FUI Godkjent 6.2 (Mindre endring) Olve Iversen Hølaas 11 Dager siden
Stedlig arbeidsmiljøutvalg i Gjøvik Godkjent 5.8 Lise M. Konow Linnerud 11 Dager siden
Studieprogramråd - NV Godkjent 18.3 Sølvi Seljeflot 12 Dager siden
Studieprogramråd for lektorutdanning i realfag - LUR Godkjent 8.7 Chris Helen Kvendseth Solvoll 14 Dager siden
Fakultetsstyret ved SU Godkjent 7.0 (Mindre endring) Pia Karoline Farstad Eriksen 17 Dager siden
Studieprogramråd ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 13.0 Lars Trovatten Grønflaten 1 Måned siden