Sider med Tema Råd og utvalg .

Status Revisjon Bruker  
Fakultetsstyret ved ØK Godkjent 2.6 (Mindre endring) Kari Støre Gullichsen 3 Dager siden
Råd og utvalg ved EPT Godkjent 3.5 (Mindre endring) Maren Agdestein 8 Dager siden
Arbeidsmiljøundersøkelse - for ledere Godkjent 29.3 (Mindre endring) Jakobe Olea T. H. Juul 8 Dager siden
Arbeidsmiljøundersøkelse - for medarbeidere Godkjent 2.2 (Mindre endring) Jakobe Olea T. H. Juul 8 Dager siden
Læringsmiljøutvalget - LMU Godkjent 12.0 Marit Svendsen 12 Dager siden
NTNUs kontor i Oslo Godkjent 4.0 Ingrun Furuhaug 14 Dager siden
Organisasjonskart og ledelsesmodell ISM Godkjent 7.1 (Mindre endring) Hanne Strypet 15 Dager siden
LOSAM for SU Godkjent 8.0 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 15 Dager siden
Tilsettingsrådet ved SU Godkjent 3.1 (Mindre endring) Pia Karoline Farstad Eriksen 15 Dager siden
Politikk for utvikling av studieportefølje Godkjent 2.1 (Mindre endring) Hege Barreth Jacobsen 15 Dager siden
Strategi og styrende dokumenter Godkjent 14.1 Hege Barreth Jacobsen 15 Dager siden
Studieprogramråd for kybernetikk og robotikk Godkjent 2.9 Vegard Rønning 15 Dager siden
Studieprogramråd for bachelor i ingeniørfag, data Godkjent 4.4 Vegard Rønning 15 Dager siden
Utvalg for forskning og forskerutdanning IE Godkjent 17.7 Harald Lenschow 16 Dager siden
Samlokalisering IDI Godkjent 6.5 Jan Håvard Ryen 18 Dager siden
Sentralt samarbeidsutvalg - SESAM Godkjent 13.0 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 18 Dager siden
Utvalg for likestilling og mangfold Godkjent 3.4 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 18 Dager siden
Studieprogramråd for Datateknologi og informatikk (master) Godkjent 5.4 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 21 Dager siden
Studieprogramråd for bachelor i informatikk Godkjent 5.8 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 23 Dager siden
Utdanningsutvalget - UU Godkjent 4.4 (Mindre endring) Marit Svendsen 23 Dager siden
Forvaltningsutvalget for ingeniørutdanningen - FUI Godkjent 5.5 (Mindre endring) Olve Iversen Hølaas 23 Dager siden
Instituttledermøtet SU-fakultetet Godkjent 2.2 (Mindre endring) Pia Karoline Farstad Eriksen 24 Dager siden
Fakultetsstyret ved SU Godkjent 6.6 (Mindre endring) Pia Karoline Farstad Eriksen 24 Dager siden
Fakultetsstyret ved HF Godkjent 2.7 Ann-Karin Bromstad 24 Dager siden
Ansettelsesrådet for administrative og tekniske stillinger IE Godkjent 3.1 Oddrun Husby 24 Dager siden
Ansettelsesutvalget for vitenskapelige stillinger IE Godkjent 24.7 Oddrun Husby 24 Dager siden
Programme council - MCT Godkjent 1.1 (Mindre endring) Vegard Stolpnessæter 25 Dager siden
Råd og utvalg ved Institutt for musikk Godkjent 5.1 Vegard Stolpnessæter 25 Dager siden
Forskningsutvalget Godkjent 4.6 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 1 Måned siden
Apply for retirement Godkjent 2.8 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 1 Måned siden
Studieprogramråd ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 11.1 Lars Trovatten Grønflaten 1 Måned siden
Valg ved HF Godkjent 10.1 Ann-Karin Bromstad 1 Måned siden
Fakultetsstyret ved NV-fakultetet Godkjent 8.2 (Mindre endring) Elin Cecilie Balstad 1 Måned siden
Råd og utvalg ved HF Godkjent 8.5 Ann-Karin Bromstad 1 Måned siden
Lokalt arbeidsmiljøutvalg Gjøvik Godkjent 4.4 Lise M. Konow Linnerud 1 Måned siden
Styringsreglement Godkjent 5.8 Cecilie Dibbern Lydersen 1 Måned siden
Delegasjonsreglement Godkjent 2.9 (Mindre endring) Cecilie Dibbern Lydersen 1 Måned siden
Dekanmøtet Godkjent 27.0 (Mindre endring) Cecilie Dibbern Lydersen 1 Måned siden
Studenttillitsvalgte og kvalitetssikring – IDI Godkjent 7.4 (Mindre endring) Unni Kringtrø Eide 1 Måned siden Flytt til søppelkassen
Lokalt samarbeidsutvalg - LOSAM - ved IE Godkjent 8.4 Cathrine Haugan Grønvik 1 Måned siden
Utdanningsutvalget ved ØK Godkjent 1.8 (Mindre endring) Kari Støre Gullichsen 1 Måned siden
Tilsettingsråd for teknisk-administrative stillinger Godkjent 2.7 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 1 Måned siden
Tilsettingsråd for Fellesadministrasjonen Godkjent 1.5 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 1 Måned siden
Ansettelsesråd ved Fakultet for ingeniørvitenskap Godkjent 1.9 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 1 Måned siden
Tilsettingsråd ved Fakultet for arkitektur og design Godkjent 3.3 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 1 Måned siden
Studieprogramråd for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi Godkjent 5.2 Vegard Rønning 2 Måneder siden
Studieutvalget ved IE Godkjent 7.9 Vegard Rønning 2 Måneder siden
Lokalt arbeidsmiljøutvalg Ålesund Godkjent 2.6 Cecilie Dibbern Lydersen 2 Måneder siden
Ansettelsesutvalg ved NV-fakultetet Godkjent 2.9 Per Henning 2 Måneder siden
Utdanningskomiteen ved IV Godkjent 2.4 Sara Ylva Louise Edin 2 Måneder siden
Råd og utvalg ved IV Godkjent 2.0 Sara Ylva Louise Edin 2 Måneder siden
Organisasjons- og budsjettkomiteen ved IV Godkjent 1.7 Sara Ylva Louise Edin 2 Måneder siden
Work Environment Survey Godkjent 9.0 Cecilie Dibbern Lydersen 2 Måneder siden
Ledergruppen ved IV Godkjent 2.0 Sara Ylva Louise Edin 2 Måneder siden
Felles forskningsutvalg for St. Olavs Hospital og Fakultet for medisin og helsevitenskap Godkjent 7.8 Kristina Jones 2 Måneder siden
Studiekvalitetsutvalget ved NTNU i Gjøvik Godkjent 3.2 Maria Lillemoen 2 Måneder siden
Arbeidsmiljøundersøkelse Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 3 Måneder siden
Utredninger og høringer om etter- og videreutdanning Godkjent 5.1 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 3 Måneder siden
Råd og utvalg ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 9.3 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 3 Måneder siden
Instituttledermøtet ved ØK Godkjent 1.7 Kari Støre Gullichsen 3 Måneder siden
Management at NTNU Godkjent 6.4 Kari Støre Gullichsen 3 Måneder siden
Ledere ved NTNU Godkjent 13.3 Kari Støre Gullichsen 3 Måneder siden
Instituttstyret ved NTNU Handelshøyskolen Godkjent 8.6 Randi Leikvold 3 Måneder siden
Ansettelsesutvalg ved Fakultet for arkitektur og design Godkjent 3.4 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 3 Måneder siden
Administrativ støtte for ansatte ved ISM Godkjent 13.9 (Mindre endring) Hanne Strypet 3 Måneder siden
Klagenemnda Godkjent 8.2 Edith Marlene Søndre 3 Måneder siden
Programme Councils at the Faculty of Medicine and Health Sciences - MH Godkjent 4.9 Lars Trovatten Grønflaten 3 Måneder siden
Ledergruppen ved IE Godkjent 34.9 Kai Torgeir Dragland 3 Måneder siden
Utvalg og råd ved IE Godkjent 6.4 Kai Torgeir Dragland 3 Måneder siden
Vitenskapsmuseet - Fagråd for utstillinger og arrangement Godkjent 11.5 Morten Sylvester 3 Måneder siden
Fakultetsstyret ved IV Godkjent 2.3 Sara Ylva Louise Edin 3 Måneder siden
NTNU og SINTEF - felles ledermøter Godkjent 2.2 Jakobe Olea T. H. Juul 4 Måneder siden
Mandat for Programrådet for ph.d. i medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 1.4 Kristina Jones 4 Måneder siden
Ledergruppen ved Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap – INB Godkjent 6.3 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 4 Måneder siden Flytt til søppelkassen
Arbeidsflyt for Campusservice Godkjent 7.2 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 4 Måneder siden