Sider med Tema Råd og utvalg .

Status Revisjon Bruker  
Dekanmøtet Godkjent 27.4 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 2 Dager siden
Rektoratmøtet Godkjent 2.3 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 2 Dager siden
Ledere ved NTNU Godkjent 14.9 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 2 Dager siden
Management at NTNU Godkjent 7.2 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 2 Dager siden
Forskningsutvalget Godkjent 5.4 Carina Engstrøm Reinholtsen 2 Dager siden
Forvaltningsutvalget for ingeniørutdanningen - FUI Godkjent 6.1 (Mindre endring) Olve Iversen Hølaas 2 Dager siden
Felles forskningsutvalg for St. Olavs Hospital og Fakultet for medisin og helsevitenskap Godkjent 8.8 (Mindre endring) Mai Hege Stokke 3 Dager siden
Studieprogramråd for elektronisk systemdesign og innovasjon Godkjent 4.8 Erik Wessel-Berg 3 Dager siden
Postmottak og dokumentasjonsforvaltning Godkjent 5.9 Ole Henrik Hunstad Vik 3 Dager siden
Råd og utvalg ved HF Godkjent 14.5 Ann-Karin Bromstad 3 Dager siden
Fakultetsstyret ved SU Godkjent 6.9 (Mindre endring) Kjersti Strømme 3 Dager siden
Vitenskapsmuseet - Museumsstyret Godkjent 5.7 Geir Furhovden 4 Dager siden
Samlokalisering IDI Godkjent 8.2 Jan Håvard Ryen 5 Dager siden
Studieprogramråd for forkurs Godkjent 21.7 Pål Risan 6 Dager siden
Studieprogramråd ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 12.8 Lars Trovatten Grønflaten 9 Dager siden
Studieprogramråd - NV Godkjent 18.2 Peder Kristian Brenne 10 Dager siden
Råd og utvalg ved Institutt for musikk Godkjent 6.7 (Mindre endring) Vegard Stolpnessæter 11 Dager siden
Studieprogramråd ved IV-fakultetet Godkjent 2.0 Sara Ylva Louise Edin 11 Dager siden
Studieprogramråd for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi Godkjent 5.6 (Mindre endring) Frank Alexander Kræmer 12 Dager siden
Sentralt samarbeidsutvalg - SESAM Godkjent 13.6 Rune Haugen 13 Dager siden
Programme Councils at the Faculty of Medicine and Health Sciences - MH Godkjent 5.5 Lars Trovatten Grønflaten 16 Dager siden
NTNUs kontor i Oslo Godkjent 5.6 Ingrun Furuhaug 16 Dager siden
Ledergruppen ved IE Godkjent 35.6 Kai Torgeir Dragland 19 Dager siden
Fakultetsstyret IE Godkjent 12.7 Kai Torgeir Dragland 19 Dager siden
Studieprogramråd for bachelor i informatikk Godkjent 6.0 Vegard Rønning 20 Dager siden
Studieprogramråd for bachelor i ingeniørfag, elektro Godkjent 5.9 Vegard Rønning 20 Dager siden
Fakultetsstyret ved ØK Godkjent 2.8 (Mindre endring) Kari Støre Gullichsen 20 Dager siden
Management regulations Godkjent 2.6 Brynjar Fredus Svarva 24 Dager siden
Regulations on delegation Godkjent 1.7 Brynjar Fredus Svarva 25 Dager siden
Råd og utvalg i Gjøvik Godkjent 2.9 Lise M. Konow Linnerud 25 Dager siden
Administrativ støtte for ansatte ved ISM Godkjent 14.2 Hanne Strypet 25 Dager siden
Utdanningsutvalget ved IV Godkjent 3.1 Sara Ylva Louise Edin 26 Dager siden
Utdanningskomiteen ved IV Godkjent 1.0 Sara Ylva Louise Edin 27 Dager siden
LOSAM for SU Godkjent 8.7 (Mindre endring) Sissel Sæther 27 Dager siden
Utvalg for likestilling og mangfold Godkjent 3.5 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 27 Dager siden
Programme council - MCT Godkjent 1.7 (Mindre endring) Vegard Stolpnessæter 1 Måned siden
Fakultetsforum Godkjent 1.3 Jorunn Wessel 1 Måned siden
Fakultetsstyret ved NV-fakultetet Godkjent 8.5 Elin Cecilie Balstad 1 Måned siden
Stedlig arbeidsmiljøutvalg i Gjøvik Godkjent 5.7 Lise M. Konow Linnerud 1 Måned siden
Vitenskapsmuseet - Fagråd for utstillinger og arrangement Godkjent 12.1 Morten Sylvester 1 Måned siden
Arbeidsmiljøundersøkelse - for ledere Godkjent 34.0 (Mindre endring) Kristin Lysklett 1 Måned siden
Arbeidsmiljøundersøkelse - for medarbeidere Godkjent 3.9 (Mindre endring) Kristin Lysklett 1 Måned siden
Ledergruppen ved Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap – INB Godkjent 6.5 Kim Sørenssen 1 Måned siden Flytt til søppelkassen
Utvalg for forskning og forskerutdanning IE Godkjent 18.5 Harald Lenschow 1 Måned siden
Studiekvalitetsutvalget ved NTNU i Gjøvik Godkjent 3.4 (Mindre endring) Karen Marie Øvern 1 Måned siden
Ansettelsesråd for teknisk-administrative stillinger Godkjent 2.9 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 1 Måned siden
Instituttledermøtet Det humanistiske fakultet - HF Godkjent 2.7 Cecilie Dibbern Lydersen 1 Måned siden
Studieprogramråd for lektorutdanning i realfag - LUR Godkjent 8.4 Vegard Rønning 1 Måned siden
Tilsettingsråd for teknisk-administrative stillinger Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 1 Måned siden
Utdanningsutvalget - UU Godkjent 5.5 Marit Svendsen 1 Måned siden