Sider med Tema Råd og utvalg .

Status Revisjon Bruker  
Ledergruppen ved IE Godkjent 35.4 Kai Torgeir Dragland 9 Timer siden
Fakultetsstyret IE Godkjent 12.5 Kai Torgeir Dragland 9 Timer siden
Læringsmiljøutvalget - LMU Godkjent 12.8 Hege Barreth Jacobsen 3 Dager siden
Programme council - MCT Godkjent 1.5 (Mindre endring) Vegard Stolpnessæter 3 Dager siden
Råd og utvalg ved Institutt for musikk Godkjent 6.0 (Mindre endring) Vegard Stolpnessæter 3 Dager siden
Arbeidsmiljøundersøkelse - for ledere Godkjent 32.3 (Mindre endring) Mads Saurstrø 3 Dager siden
Studieprogramråd - NV Godkjent 18.1 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 3 Dager siden
Ansettelsesutvalget for vitenskapelige stillinger IE Godkjent 24.9 Oddrun Husby 3 Dager siden
NTNU og SINTEF - felles ledermøter Godkjent 2.4 Jakobe Olea T. H. Juul 4 Dager siden
Utdanningsutvalget - UU Godkjent 4.8 Marit Svendsen 4 Dager siden
Politikk for kvalitet i og utvikling av studieporteføljen Godkjent 2.5 (Mindre endring) Hege Barreth Jacobsen 5 Dager siden
Råd og utvalg ved HF Godkjent 12.4 Ann-Karin Bromstad 5 Dager siden
Vitenskapsmuseet - Fagråd for utstillinger og arrangement Godkjent 11.9 Morten Sylvester 6 Dager siden
Studieutvalget ved IE Godkjent 8.6 Vegard Rønning 6 Dager siden
Studieprogramråd for forkurs Godkjent 21.3 Vegard Rønning 6 Dager siden
Ansettelsesutvalget ved SU Godkjent 3.3 (Mindre endring) Sissel Sæther 6 Dager siden
Studieprogramråd for bachelor i ingeniørfag, elektro Godkjent 5.7 Vegard Rønning 6 Dager siden
Arbeidsmiljøundersøkelse - for medarbeidere Godkjent 3.1 (Mindre endring) Mads Saurstrø 7 Dager siden
Samlokalisering IDI Godkjent 7.2 Jan Håvard Ryen 7 Dager siden
Studieprogramråd ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 12.3 Lars Trovatten Grønflaten 10 Dager siden
LOSAM for SU Godkjent 8.5 (Mindre endring) Sissel Sæther 10 Dager siden
Studieprogramråd for bachelor i ingeniørfag, data Godkjent 4.7 Vegard Rønning 11 Dager siden
Studieprogramråd for bachelor i informatikk Godkjent 5.9 Vegard Rønning 11 Dager siden
Studieprogramråd for realfagsstudier i matematiske fag Godkjent 3.8 Vegard Rønning 11 Dager siden
Studieprogramråd for lektorutdanning i realfag - LUR Godkjent 8.3 Vegard Rønning 11 Dager siden
Studieprogramråd for kybernetikk og robotikk Godkjent 3.0 Vegard Rønning 11 Dager siden
Studieprogramråd for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi Godkjent 5.4 Vegard Rønning 11 Dager siden
Studieprogramråd for energi og miljø Godkjent 5.2 Vegard Rønning 11 Dager siden
Studieprogramråd for Datateknologi og informatikk (master) Godkjent 5.7 Vegard Rønning 11 Dager siden
Fakultetsstyret ved NV-fakultetet Godkjent 8.4 (Mindre endring) Pernille Feilberg 11 Dager siden
Ledergruppen ved NV-fakultetet Godkjent 4.1 Pernille Feilberg 11 Dager siden
Management at NTNU Godkjent 7.1 (Mindre endring) Pernille Feilberg 11 Dager siden
Ledere ved NTNU Godkjent 14.3 (Mindre endring) Pernille Feilberg 11 Dager siden
Lokalt samarbeidsutvalg - LOSAM - ved IE Godkjent 8.8 Anne Kristin Bratseth 11 Dager siden
Råd og utvalg ved AD-fakultetet Godkjent 3.7 Kathinka Brødreskift Høyden 12 Dager siden
Instituttledermøtet Det humanistiske fakultet - HF Godkjent 2.0 Andrea Hegdahl Tiltnes 14 Dager siden
Programme Councils at the Faculty of Medicine and Health Sciences - MH Godkjent 5.2 Lars Trovatten Grønflaten 14 Dager siden
Strategi og styrende dokumenter Godkjent 14.2 Jorunn Wessel 18 Dager siden
Politikk for utvikling av studieportefølje Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 18 Dager siden
Stedlig arbeidsmiljøutvalg i Ålesund Godkjent 2.7 Jorunn Wessel 18 Dager siden
Lokalt arbeidsmiljøutvalg Ålesund Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 18 Dager siden
Utvalg for forskning og forskerutdanning IE Godkjent 18.1 Harald Lenschow 20 Dager siden
Sentralt samarbeidsutvalg - SESAM Godkjent 13.2 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 20 Dager siden
Forskningsutvalget ved SU Godkjent 2.8 (Mindre endring) Kjersti Strømme 20 Dager siden
Instituttstyret ved IIF Godkjent 6.4 Dagrun Lorgen Jensen 21 Dager siden
Forvaltningsutvalget for ingeniørutdanningen - FUI Godkjent 5.7 (Mindre endring) Olve Iversen Hølaas 21 Dager siden
Stedlig arbeidsmiljøutvalg i Gjøvik Godkjent 4.9 (Mindre endring) Jorunn Wessel 24 Dager siden
Forskningsutvalget Godkjent 4.7 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 24 Dager siden
Lokalt arbeidsmiljøutvalg Gjøvik Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 24 Dager siden
Instituttledermøtet Det humanistiske fakultet (HF) Godkjent 1.0 Andrea Hegdahl Tiltnes 25 Dager siden