Sider med Tema Råd og utvalg .

Status Revisjon Bruker  
Ledergruppen ved IE Godkjent 35.4 Kai Torgeir Dragland 9 Timer siden
Fakultetsstyret IE Godkjent 12.5 Kai Torgeir Dragland 9 Timer siden
Læringsmiljøutvalget - LMU Godkjent 12.8 Hege Barreth Jacobsen 3 Dager siden
Programme council - MCT Godkjent 1.5 (Mindre endring) Vegard Stolpnessæter 3 Dager siden
Råd og utvalg ved Institutt for musikk Godkjent 6.0 (Mindre endring) Vegard Stolpnessæter 3 Dager siden
Arbeidsmiljøundersøkelse - for ledere Godkjent 32.3 (Mindre endring) Mads Saurstrø 3 Dager siden
Studieprogramråd - NV Godkjent 18.1 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 3 Dager siden
Ansettelsesutvalget for vitenskapelige stillinger IE Godkjent 24.9 Oddrun Husby 3 Dager siden
NTNU og SINTEF - felles ledermøter Godkjent 2.4 Jakobe Olea T. H. Juul 4 Dager siden
Utdanningsutvalget - UU Godkjent 4.8 Marit Svendsen 4 Dager siden
Politikk for kvalitet i og utvikling av studieporteføljen Godkjent 2.5 (Mindre endring) Hege Barreth Jacobsen 5 Dager siden
Råd og utvalg ved HF Godkjent 12.4 Ann-Karin Bromstad 5 Dager siden
Vitenskapsmuseet - Fagråd for utstillinger og arrangement Godkjent 11.9 Morten Sylvester 6 Dager siden
Studieutvalget ved IE Godkjent 8.6 Vegard Rønning 6 Dager siden
Studieprogramråd for forkurs Godkjent 21.3 Vegard Rønning 6 Dager siden
Ansettelsesutvalget ved SU Godkjent 3.3 (Mindre endring) Sissel Sæther 6 Dager siden
Studieprogramråd for bachelor i ingeniørfag, elektro Godkjent 5.7 Vegard Rønning 6 Dager siden
Arbeidsmiljøundersøkelse - for medarbeidere Godkjent 3.1 (Mindre endring) Mads Saurstrø 7 Dager siden
Samlokalisering IDI Godkjent 7.2 Jan Håvard Ryen 7 Dager siden
Studieprogramråd ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 12.3 Lars Trovatten Grønflaten 10 Dager siden