Sider med Tema Råd og utvalg .

Status Revisjon Bruker  
Felles forskningsutvalg for St. Olavs Hospital og Fakultet for medisin og helsevitenskap Godkjent 8.4 Kristina Jones 13 Dager siden
Råd og utvalg ved HF Godkjent 14.3 Ann-Karin Bromstad 15 Dager siden
Studieprogramråd ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 12.6 Ivar Skjåk Nordrum 15 Dager siden
Arbeidsmiljøundersøkelse - for medarbeidere Godkjent 3.9 (Mindre endring) Kristin Lysklett 17 Dager siden
Ledergruppen ved Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap – INB Godkjent 6.5 Kim Sørenssen 19 Dager siden Flytt til søppelkassen
Råd og utvalg ved Institutt for musikk Godkjent 6.6 (Mindre endring) Vegard Stolpnessæter 19 Dager siden
NTNUs kontor i Oslo Godkjent 5.5 Ingrun Furuhaug 20 Dager siden
Utvalg for forskning og forskerutdanning IE Godkjent 18.5 Harald Lenschow 21 Dager siden
Studiekvalitetsutvalget ved NTNU i Gjøvik Godkjent 3.4 (Mindre endring) Karen Marie Øvern 21 Dager siden
Ansettelsesråd for teknisk-administrative stillinger Godkjent 2.9 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 22 Dager siden
Instituttledermøtet Det humanistiske fakultet - HF Godkjent 2.7 Cecilie Dibbern Lydersen 26 Dager siden
Studieprogramråd for lektorutdanning i realfag - LUR Godkjent 8.4 Vegard Rønning 29 Dager siden
Ledere ved NTNU Godkjent 14.7 (Mindre endring) Ole Henrik Hunstad Vik 29 Dager siden
Tilsettingsråd for teknisk-administrative stillinger Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 1 Måned siden
Forskningsutvalget Godkjent 4.8 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 1 Måned siden
Ledergruppen ved IE Godkjent 35.5 Kai Torgeir Dragland 1 Måned siden
Fakultetsstyret IE Godkjent 12.6 Kai Torgeir Dragland 1 Måned siden
Utdanningsutvalget - UU Godkjent 5.5 Marit Svendsen 1 Måned siden
Work Environment Survey - for managers Godkjent 1.8 Kristin Wergeland Brekke 1 Måned siden
Work Environment Survey - for employees Godkjent 1.6 Kristin Wergeland Brekke 1 Måned siden