Sider med Tema Råd og utvalg .

Status Revisjon Bruker  
Administrativ støtte for ansatte ved ISM Godkjent 13.9 (Mindre endring) Hanne Strypet 3 Måneder siden
Akronym for enheter Godkjent 1.5 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 1 År siden
Ansettelsesråd for teknisk-administrative stillinger - ØK Godkjent 1.6 (Mindre endring) Kari Støre Gullichsen 1 År siden
Ansettelsesråd ved Fakultet for ingeniørvitenskap Godkjent 1.9 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 1 Måned siden
Ansettelsesrådet for administrative og tekniske stillinger IE Godkjent 3.1 Oddrun Husby 24 Dager siden
Ansettelsesutvalg for undervisnings- og forskerstillinger Godkjent 2.4 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 1 År siden
Ansettelsesutvalg i Gjøvik Godkjent 1.1 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 3 År siden
Ansettelsesutvalg ved DMF Godkjent 1.0 Kristina Jones 2 År siden
Ansettelsesutvalg ved Fakultet for arkitektur og billedkunst Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 2 År siden
Ansettelsesutvalg ved Fakultet for arkitektur og design Godkjent 3.4 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 3 Måneder siden
Ansettelsesutvalg ved Fakultet for ingeniørvitenskap Godkjent 1.4 Øyvind Buljo 2 År siden
Ansettelsesutvalg ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Godkjent 1.0 Øyvind Buljo 2 År siden
Ansettelsesutvalg ved MH Godkjent 3.8 Bjarne Anders Lein 4 Måneder siden
Ansettelsesutvalg ved NV-fakultetet Godkjent 2.9 Per Henning 2 Måneder siden
Ansettelsesutvalget for vitenskapelige stillinger - ØK Godkjent 1.9 (Mindre endring) Kari Støre Gullichsen 10 Måneder siden
Ansettelsesutvalget for vitenskapelige stillinger IE Godkjent 24.7 Oddrun Husby 24 Dager siden
Ansettelsesutvalget for vitenskapelige stillinger IME Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 2 År siden
Ansettelsesutvalget ved SU Godkjent 3.0 (Mindre endring) Sissel Sæther 5 Måneder siden
Apply for disability pension Godkjent 2.5 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 1 År siden
Apply for retirement Godkjent 2.8 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 1 Måned siden