Sider med Tema Fakta og tall .

Status Revisjon Bruker  
Råd og utvalg ved HF Godkjent 10.0 Cecilie Dibbern Lydersen 13 Timer siden
Instituttledermøtet Det humanistiske fakultet - HF Godkjent 1.9 (Mindre endring) Cecilie Dibbern Lydersen 14 Timer siden
Programme Councils at the Faculty of Medicine and Health Sciences - MH Godkjent 5.0 Lars Trovatten Grønflaten 15 Timer siden
Studieprogramråd ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 11.8 Lars Trovatten Grønflaten 15 Timer siden
Instituttledermøtet Det humanistiske fakultet (HF) Godkjent 1.0 Andrea Hegdahl Tiltnes 15 Timer siden
Lokalt arbeidsmiljøutvalg Gjøvik Godkjent 4.7 Lise M. Konow Linnerud 19 Timer siden
Læringsmiljøutvalget - LMU Godkjent 12.6 (Mindre endring) Marit Svendsen 21 Timer siden
Ledere ved NTNU Godkjent 13.8 (Mindre endring) Trond Øyum 1 Dag siden
Utredninger og høringer om etter- og videreutdanning Godkjent 5.4 Lise Trondsen Sagdahl 3 Dager siden
Fakultetsstyret ved SU Godkjent 6.8 (Mindre endring) Kjersti Strømme 7 Dager siden
Programme council - MCT Godkjent 1.2 Vegard Stolpnessæter 7 Dager siden
Studieprogramråd for elektronisk systemdesign og innovasjon Godkjent 4.7 Vegard Rønning 8 Dager siden
Arbeidsmiljøundersøkelse - for ledere Godkjent 30.4 (Mindre endring) Kristin Lysklett 9 Dager siden
LOSAM for SU Godkjent 8.2 Pia Karoline Farstad Eriksen 9 Dager siden
Lokalt samarbeidsutvalg - LOSAM - ved IE Godkjent 8.6 Cathrine Haugan Grønvik 10 Dager siden
Studieprogramråd - NV Godkjent 18.0 Hege Johannessen 10 Dager siden
Vitenskapsmuseet - Fagråd for utstillinger og arrangement Godkjent 11.7 Morten Sylvester 10 Dager siden
Fakultetsstyret ved HF Godkjent 4.8 Ann-Karin Bromstad 14 Dager siden
Klagenemnda Godkjent 8.8 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 14 Dager siden
Management at NTNU Godkjent 6.8 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 14 Dager siden
Råd og utvalg ved AD-fakultetet Godkjent 2.8 Kathinka Brødreskift Høyden 15 Dager siden
Studieutvalget ved IE Godkjent 8.3 Vegard Rønning 17 Dager siden
Tilsettingsråd ved Fakultet for arkitektur og design Godkjent 3.4 Kathinka Brødreskift Høyden 17 Dager siden
Sentralt samarbeidsutvalg - SESAM Godkjent 13.1 (Mindre endring) Rune Haugen 17 Dager siden
Fakultetsstyret ved NV-fakultetet Godkjent 8.3 Elin Cecilie Balstad 22 Dager siden
Ledergruppen ved IE Godkjent 35.1 Nina Kotte 22 Dager siden
Råd og utvalg ved EPT Godkjent 3.7 (Mindre endring) Maren Agdestein 23 Dager siden
Vitenskapsmuseet - Museumsstyret Godkjent 5.5 Geir Furhovden 23 Dager siden
NTNUs kontor i Oslo Godkjent 5.1 Ingrun Furuhaug 27 Dager siden
Ansettelsesutvalg ved MH Godkjent 4.1 Bjarne Anders Lein 27 Dager siden
Tilsettingsrådet ved SU Godkjent 3.2 Pia Karoline Farstad Eriksen 28 Dager siden
Ansettelsesutvalget ved SU Godkjent 3.1 (Mindre endring) Pia Karoline Farstad Eriksen 28 Dager siden
Utdanningsutvalget ved SU Godkjent 2.9 (Mindre endring) Pia Karoline Farstad Eriksen 28 Dager siden
Instituttledermøtet SU-fakultetet Godkjent 2.3 (Mindre endring) Pia Karoline Farstad Eriksen 28 Dager siden
Studenttillitsvalgte og kvalitetssikring – IDI Godkjent 8.1 (Mindre endring) Unni Kringtrø Eide 28 Dager siden Flytt til søppelkassen
Råd og utvalg ved Institutt for musikk Godkjent 5.6 (Mindre endring) Vegard Stolpnessæter 28 Dager siden
Styringsreglement Godkjent 5.9 Jorunn Wessel 29 Dager siden
Prosjektstyre - campusutvikling Godkjent 4.5 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 1 Måned siden
Dekanmøtet Godkjent 27.2 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 1 Måned siden
Rektoratmøtet Godkjent 2.2 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 1 Måned siden
Ledergruppen ved NV-fakultetet Godkjent 3.9 Elin Cecilie Balstad 1 Måned siden
Ansettelsesrådet for administrative og tekniske stillinger IE Godkjent 3.2 Oddrun Husby 1 Måned siden
Ansettelsesutvalget for vitenskapelige stillinger IE Godkjent 24.8 Oddrun Husby 1 Måned siden
Utvalg for forskning og forskerutdanning IE Godkjent 17.9 Harald Lenschow 1 Måned siden
Studiekvalitetsutvalget ved NTNU i Gjøvik Godkjent 3.3 (Mindre endring) Maria Lillemoen 1 Måned siden
Forvaltningsutvalget for ingeniørutdanningen - FUI Godkjent 5.6 (Mindre endring) Olve Iversen Hølaas 1 Måned siden
Studieprogramråd for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi Godkjent 5.3 Vegard Rønning 1 Måned siden
Administrativ støtte for ansatte ved ISM Godkjent 14.1 (Mindre endring) Hanne Strypet 1 Måned siden
Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen - FUS Godkjent 2.4 (Mindre endring) Olve Iversen Hølaas 1 Måned siden
Ansettelsesutvalg ved NV-fakultetet Godkjent 3.2 Per Henning 1 Måned siden
University Education Committee Godkjent 1.3 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 1 Måned siden
Fakultetsforum Godkjent 1.1 (Mindre endring) Martin Fjeldvær 1 Måned siden
Executive Committee for Teacher Education Godkjent 1.4 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 1 Måned siden
Fakultetsstyret IE Godkjent 11.9 Kai Torgeir Dragland 1 Måned siden
Tilsettingsråd for teknisk-administrative stillinger Godkjent 2.8 Renate Lillian Johansen 1 Måned siden
Fakultetsstyret ved ØK Godkjent 2.6 (Mindre endring) Kari Støre Gullichsen 2 Måneder siden
Arbeidsmiljøundersøkelse - for medarbeidere Godkjent 2.2 (Mindre endring) Jakobe Olea T. H. Juul 2 Måneder siden
Organisasjonskart og ledelsesmodell ISM Godkjent 7.1 (Mindre endring) Hanne Strypet 2 Måneder siden
Politikk for utvikling av studieportefølje Godkjent 2.1 (Mindre endring) Hege Barreth Jacobsen 2 Måneder siden
Strategi og styrende dokumenter Godkjent 14.1 Hege Barreth Jacobsen 2 Måneder siden
Studieprogramråd for kybernetikk og robotikk Godkjent 2.9 Vegard Rønning 2 Måneder siden
Studieprogramråd for bachelor i ingeniørfag, data Godkjent 4.4 Vegard Rønning 2 Måneder siden
Samlokalisering IDI Godkjent 6.5 Jan Håvard Ryen 2 Måneder siden
Utvalg for likestilling og mangfold Godkjent 3.4 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 2 Måneder siden
Studieprogramråd for Datateknologi og informatikk (master) Godkjent 5.4 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 2 Måneder siden
Studieprogramråd for bachelor i informatikk Godkjent 5.8 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 2 Måneder siden
Utdanningsutvalget - UU Godkjent 4.4 (Mindre endring) Marit Svendsen 2 Måneder siden
Forskningsutvalget Godkjent 4.6 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 3 Måneder siden
Apply for retirement Godkjent 2.8 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 3 Måneder siden
Valg ved HF Godkjent 10.1 Ann-Karin Bromstad 3 Måneder siden
Delegasjonsreglement Godkjent 2.9 (Mindre endring) Cecilie Dibbern Lydersen 3 Måneder siden
Utdanningsutvalget ved ØK Godkjent 1.8 (Mindre endring) Kari Støre Gullichsen 3 Måneder siden
Tilsettingsråd for Fellesadministrasjonen Godkjent 1.5 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 4 Måneder siden
Ansettelsesråd ved Fakultet for ingeniørvitenskap Godkjent 1.9 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 4 Måneder siden
Lokalt arbeidsmiljøutvalg Ålesund Godkjent 2.6 Cecilie Dibbern Lydersen 4 Måneder siden