Sider med Tema Fakta og tall .

Status Revisjon Bruker  
Arbeidsmiljøundersøkelse - for ledere Godkjent 34.0 (Mindre endring) Kristin Lysklett 22 Timer siden
Sentralt samarbeidsutvalg - SESAM Godkjent 13.4 Rune Haugen 1 Dag siden
Felles forskningsutvalg for St. Olavs Hospital og Fakultet for medisin og helsevitenskap Godkjent 8.4 Kristina Jones 4 Dager siden
Programme council - MCT Godkjent 1.6 Vegard Stolpnessæter 4 Dager siden
Stedlig arbeidsmiljøutvalg i Gjøvik Godkjent 5.0 Lise M. Konow Linnerud 6 Dager siden
Råd og utvalg ved HF Godkjent 14.3 Ann-Karin Bromstad 6 Dager siden
Studieprogramråd ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 12.6 Ivar Skjåk Nordrum 6 Dager siden
Arbeidsmiljøundersøkelse - for medarbeidere Godkjent 3.9 (Mindre endring) Kristin Lysklett 8 Dager siden
Ledergruppen ved Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap – INB Godkjent 6.5 Kim Sørenssen 10 Dager siden Flytt til søppelkassen
Råd og utvalg ved Institutt for musikk Godkjent 6.6 (Mindre endring) Vegard Stolpnessæter 10 Dager siden
Forvaltningsutvalget for ingeniørutdanningen - FUI Godkjent 5.8 (Mindre endring) Olve Iversen Hølaas 11 Dager siden
NTNUs kontor i Oslo Godkjent 5.5 Ingrun Furuhaug 11 Dager siden
Utvalg for forskning og forskerutdanning IE Godkjent 18.5 Harald Lenschow 12 Dager siden
Studiekvalitetsutvalget ved NTNU i Gjøvik Godkjent 3.4 (Mindre endring) Karen Marie Øvern 12 Dager siden
Ansettelsesråd for teknisk-administrative stillinger Godkjent 2.9 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 13 Dager siden
Instituttledermøtet Det humanistiske fakultet - HF Godkjent 2.7 Cecilie Dibbern Lydersen 17 Dager siden
Samlokalisering IDI Godkjent 7.7 (Mindre endring) Jan Håvard Ryen 17 Dager siden
Studieprogramråd for lektorutdanning i realfag - LUR Godkjent 8.4 Vegard Rønning 20 Dager siden
Ledere ved NTNU Godkjent 14.7 (Mindre endring) Ole Henrik Hunstad Vik 20 Dager siden
Tilsettingsråd for teknisk-administrative stillinger Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 21 Dager siden
Utdanningskomiteen ved IV Godkjent 2.5 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 21 Dager siden
LOSAM for SU Godkjent 8.6 (Mindre endring) Sissel Sæther 25 Dager siden
Forskningsutvalget Godkjent 4.8 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 25 Dager siden
Ledergruppen ved IE Godkjent 35.5 Kai Torgeir Dragland 25 Dager siden
Fakultetsstyret IE Godkjent 12.6 Kai Torgeir Dragland 25 Dager siden
Utdanningsutvalget - UU Godkjent 5.5 Marit Svendsen 26 Dager siden
Work Environment Survey - for managers Godkjent 1.8 Kristin Wergeland Brekke 26 Dager siden
Work Environment Survey - for employees Godkjent 1.6 Kristin Wergeland Brekke 26 Dager siden
Programme Councils at the Faculty of Medicine and Health Sciences - MH Godkjent 5.4 Lars Trovatten Grønflaten 27 Dager siden
Studieprogramråd for bachelor i ingeniørfag, elektro Godkjent 5.8 Vegard Rønning 27 Dager siden
Læringsmiljøutvalget - LMU Godkjent 13.0 (Mindre endring) Jorunn Wessel 28 Dager siden
Studieprogramråd - NV Godkjent 18.1 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 1 Måned siden
Ansettelsesutvalget for vitenskapelige stillinger IE Godkjent 24.9 Oddrun Husby 1 Måned siden
NTNU og SINTEF - felles ledermøter Godkjent 2.4 Jakobe Olea T. H. Juul 1 Måned siden
Politikk for kvalitet i og utvikling av studieporteføljen Godkjent 2.5 (Mindre endring) Hege Barreth Jacobsen 1 Måned siden
Vitenskapsmuseet - Fagråd for utstillinger og arrangement Godkjent 11.9 Morten Sylvester 1 Måned siden
Studieutvalget ved IE Godkjent 8.6 Vegard Rønning 1 Måned siden
Studieprogramråd for forkurs Godkjent 21.3 Vegard Rønning 1 Måned siden
Ansettelsesutvalget ved SU Godkjent 3.3 (Mindre endring) Sissel Sæther 1 Måned siden
Studieprogramråd for bachelor i ingeniørfag, data Godkjent 4.7 Vegard Rønning 1 Måned siden
Studieprogramråd for bachelor i informatikk Godkjent 5.9 Vegard Rønning 1 Måned siden
Studieprogramråd for realfagsstudier i matematiske fag Godkjent 3.8 Vegard Rønning 1 Måned siden
Studieprogramråd for kybernetikk og robotikk Godkjent 3.0 Vegard Rønning 1 Måned siden
Studieprogramråd for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi Godkjent 5.4 Vegard Rønning 1 Måned siden
Studieprogramråd for energi og miljø Godkjent 5.2 Vegard Rønning 1 Måned siden
Studieprogramråd for Datateknologi og informatikk (master) Godkjent 5.7 Vegard Rønning 1 Måned siden
Fakultetsstyret ved NV-fakultetet Godkjent 8.4 (Mindre endring) Pernille Feilberg 1 Måned siden
Ledergruppen ved NV-fakultetet Godkjent 4.1 Pernille Feilberg 1 Måned siden
Management at NTNU Godkjent 7.1 (Mindre endring) Pernille Feilberg 1 Måned siden
Lokalt samarbeidsutvalg - LOSAM - ved IE Godkjent 8.8 Anne Kristin Bratseth 1 Måned siden