Sider med Tema Fakta og tall .

Status Revisjon Bruker  
Prosjektstyre - campusutvikling Godkjent 4.6 (Mindre endring) Hanna Maria Jones 2 Timer siden
Arbeidsmiljøundersøkelse - for ledere Godkjent 34.5 Kristin Wergeland Brekke 3 Timer siden
Dekanmøtet Godkjent 27.4 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 2 Dager siden
Rektoratmøtet Godkjent 2.3 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 2 Dager siden
Ledere ved NTNU Godkjent 14.9 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 2 Dager siden
Management at NTNU Godkjent 7.2 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 2 Dager siden
Forskningsutvalget Godkjent 5.4 Carina Engstrøm Reinholtsen 2 Dager siden
Forvaltningsutvalget for ingeniørutdanningen - FUI Godkjent 6.1 (Mindre endring) Olve Iversen Hølaas 3 Dager siden
Felles forskningsutvalg for St. Olavs Hospital og Fakultet for medisin og helsevitenskap Godkjent 8.8 (Mindre endring) Mai Hege Stokke 3 Dager siden
Studieprogramråd for elektronisk systemdesign og innovasjon Godkjent 4.8 Erik Wessel-Berg 4 Dager siden
Postmottak og dokumentasjonsforvaltning Godkjent 5.9 Ole Henrik Hunstad Vik 4 Dager siden
Råd og utvalg ved HF Godkjent 14.5 Ann-Karin Bromstad 4 Dager siden
Fakultetsstyret ved SU Godkjent 6.9 (Mindre endring) Kjersti Strømme 4 Dager siden
Vitenskapsmuseet - Museumsstyret Godkjent 5.7 Geir Furhovden 5 Dager siden
Samlokalisering IDI Godkjent 8.2 Jan Håvard Ryen 5 Dager siden
Studieprogramråd for forkurs Godkjent 21.7 Pål Risan 6 Dager siden
Studieprogramråd ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 12.8 Lars Trovatten Grønflaten 9 Dager siden
Studieprogramråd - NV Godkjent 18.2 Peder Kristian Brenne 11 Dager siden
Råd og utvalg ved Institutt for musikk Godkjent 6.7 (Mindre endring) Vegard Stolpnessæter 11 Dager siden
Studieprogramråd ved IV-fakultetet Godkjent 2.0 Sara Ylva Louise Edin 12 Dager siden