Sider med Tema Ny ved NTNU .

Status Revisjon Bruker  
Administrere egen NTNU PC Godkjent 1.0 Vibeke Ann Pettersen 3 År siden
Administrere egen NTNU-pc Godkjent 2.6 (Mindre endring) Thomas Misje 1 År siden
Benefits and discounts Godkjent 3.3 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 7 Måneder siden
Brukerstøtte IT Godkjent 9.5 Christine Anne Sætre 2 Måneder siden
Checklist for new employees Godkjent 2.6 Geir Kristiansen 1 År siden
Digital sikkerhet Godkjent 8.6 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 9 Måneder siden
Fadderordning for nyansatte Godkjent 4.9 (Mindre endring) Jorunn Wessel 3 Måneder siden
Flytting til NTNUs e-postløsning Godkjent 9.0 Christine Anne Sætre 2 År siden
Frequently Asked Questions -- new employees Godkjent 3.8 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 9 Måneder siden
Få hjelp til å finne bolig Godkjent 3.4 (Mindre endring) Jorunn Wessel 1 År siden
Get started with your NTNU computer Godkjent 1.3 (Mindre endring) William Henriksen 5 Måneder siden
Gjenbruk av møbler Godkjent 4.6 (Mindre endring) Trond Øyum 5 Måneder siden
Gjest ved NTNU Godkjent 2.7 Bjarne Anders Lein 11 Måneder siden
Hjemmeområde - dine mapper Godkjent 7.2 (Mindre endring) Petter André Lykken 1 År siden
Introduction day for new employees Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 9 Måneder siden
Introduksjon av nytilsatte Godkjent 1.9 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 1 År siden
Introduskjon av nytilsatte Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 2 År siden
IT-sikkerhet Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 1 År siden
Kom i gang med NTNU-PC Godkjent 4.5 (Mindre endring) William Henriksen 5 Måneder siden
Labour unions Godkjent 3.0 Edith Marlene Søndre 1 Måned siden