Sider med Tema Lønn .

Status Revisjon Bruker  
Lønnsposteringer - kjøreplan - Lønn Godkjent 23.9 Elin Merete Bjørgen 1 Dag siden
Overtid Godkjent 7.0 (Mindre endring) Felix Seifert 3 Dager siden
Lønn - lover og instrukser Godkjent 8.3 Felix Seifert 3 Dager siden
Skjema - Økonomi Godkjent 60.2 Elin Merete Bjørgen 6 Dager siden
HR-rutiner ved IV Godkjent 36.8 Vivian Sekkenes 13 Dager siden
Lønn - for lønnsmedarbeidere Godkjent 23.3 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 28 Dager siden
Lønnspolitikk Godkjent 3.6 Jorunn Wessel 1 Måned siden
Lønn læringsassistenter Godkjent 3.7 Elin Merete Bjørgen 1 Måned siden
Lønn - tjenestetelefon og andre elektroniske kommunikasjonstjenester Godkjent 10.3 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 1 Måned siden
Utbetaling til utenlandsk konto Godkjent 2.8 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 1 Måned siden
Attestanter variabel lønn og reiseregninger Godkjent 14.7 Lise M. Konow Linnerud 1 Måned siden
Lønn - beregning av satser student og læringsassistenter Godkjent 4.7 Elin Merete Bjørgen 2 Måneder siden
Feriepenger Godkjent 6.0 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 4 Måneder siden
Lønn - Behandling av skattepliktige ytelser Godkjent 5.4 Elin Merete Bjørgen 4 Måneder siden
Lønn - fri avis Godkjent 4.2 Elin Merete Bjørgen 4 Måneder siden
Lønn - Behandling av ELKOM-avtaler Godkjent 3.4 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 4 Måneder siden
Lønnssamtale Godkjent 1.3 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 5 Måneder siden
Lønn - feriepengeberegning Godkjent 2.7 Elin Merete Bjørgen 5 Måneder siden
Lønn - ofte stilte spørsmål Godkjent 3.0 (Mindre endring) Mariana Bryk 5 Måneder siden
HR-portalen Godkjent 10.2 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 5 Måneder siden
Holiday pay Godkjent 2.4 (Mindre endring) Mariana Bryk 6 Måneder siden
Taxes Godkjent 2.5 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 7 Måneder siden
Gjenoppstartsstipend ved MH Godkjent 1.5 Bjarne Anders Lein 8 Måneder siden
Vurdering av oppdraget - lønn eller næring Godkjent 4.2 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 8 Måneder siden
Årsoppgave lønn Godkjent 4.3 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 8 Måneder siden
Lønn til selvstendige næringsdrivende Godkjent 5.2 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 8 Måneder siden
Lønn - pensjonspremie og gruppelivspremie Godkjent 5.7 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 8 Måneder siden
Lønnsslipp Godkjent 3.1 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 8 Måneder siden
IE-fakultetet Godkjent 32.6 Kai Torgeir Dragland 9 Måneder siden
Lønn - registrering av lærings- og studentassistenter Godkjent 3.9 (Mindre endring) Mariana Bryk 9 Måneder siden