Sider med Tema Forskning .

Status Revisjon Bruker  
Datainnsamling Godkjent 2.3 Heine Anders Skipenes 12 Dager siden
Søk om eksterne forskningsmidler - SU Godkjent 1.9 Pia Karoline Farstad Eriksen 14 Dager siden
Lover og reglementer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet Godkjent 4.9 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 17 Dager siden
Utvalg for forskning og forskerutdanning IE Godkjent 17.7 Harald Lenschow 19 Dager siden
Department seminars - IBT Godkjent 56.6 (Mindre endring) Kjetill Østgaard 19 Dager siden
Work with genetically modified organisms Godkjent 1.7 Ann Kristin Sjaastad 21 Dager siden
Søk om eksterne forskningsmidler - HF Godkjent 2.4 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 21 Dager siden
The Postdoc Action Pilot Project Godkjent 3.6 (Mindre endring) Kristin Skjeldestad 21 Dager siden
Håndtering av forskningsdata fra helseforskning Godkjent 4.9 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 24 Dager siden
Career support and development for postdocs Godkjent 3.1 (Mindre endring) Kristin Skjeldestad 25 Dager siden
Gemini-senter Godkjent 2.5 Karoline Lorentzen 25 Dager siden
Datahåndteringsplan Godkjent 3.4 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 25 Dager siden
Horizon 2020 - focus areas Godkjent 1.8 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 25 Dager siden
Horisont 2020 - fokusområder Godkjent 4.6 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 25 Dager siden
Leiested Godkjent 4.1 Lise Trondsen Sagdahl 26 Dager siden
Nyttig informasjon - Forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 5.2 May Karin Dyrendahl 27 Dager siden
NVivo Godkjent 3.3 (Mindre endring) Halvor Johan Steine 27 Dager siden
Gjennomføring av forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 2.7 May Karin Dyrendahl 28 Dager siden
Radiation protection coordinators Godkjent 5.0 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 1 Måned siden
Faculty Research Grants - HF Godkjent 1.5 (Mindre endring) Gro Lurås 1 Måned siden
Horisont 2020 Godkjent 9.3 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 1 Måned siden
Horizon 2020 Godkjent 4.4 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 1 Måned siden
Kommunikasjonsstøtte til senter og prosjekt Godkjent 4.2 (Mindre endring) Jakobe Olea T. H. Juul 1 Måned siden
Prosjektprosessen ved ISM Godkjent 5.5 (Mindre endring) Hanne Strypet 2 Måneder siden
Tekla Structures Godkjent 2.1 Jan Ole Waagen 2 Måneder siden
Tekla Structures Godkjent 1.5 Jan Ole Waagen 2 Måneder siden
SAP2000 Godkjent 2.0 Jan Ole Waagen 2 Måneder siden
SAP2000 Godkjent 2.1 Jan Ole Waagen 2 Måneder siden
NVivo Godkjent 2.6 Jan Ole Waagen 2 Måneder siden
NICE-1 Godkjent 2.4 Guro Bråten Olsborg 2 Måneder siden
Data management plan Godkjent 2.8 (Mindre endring) Ingrid Heggland 2 Måneder siden
Research at IKP Godkjent 4.1 (Mindre endring) Gro Mogseth 2 Måneder siden
CAESAR II Godkjent 1.9 Jan Ole Waagen 2 Måneder siden
NTNUs Brusselkontor Godkjent 4.6 Karoline Lorentzen 2 Måneder siden
Arkivere forskningsdata Godkjent 1.9 (Mindre endring) Ingrid Heggland 2 Måneder siden
Research data repository Godkjent 1.6 (Mindre endring) Ingrid Heggland 2 Måneder siden
Forskningsetisk utvalg Godkjent 3.5 (Mindre endring) Wenche Margrethe Kulmo 3 Måneder siden
NTNU Open Data Godkjent 2.3 (Mindre endring) Ingrid Heggland 3 Måneder siden
Centre for Excellence in Education Godkjent 5.5 (Mindre endring) Wenche Margrethe Kulmo 3 Måneder siden
Senter for fremragende utdanning Godkjent 7.8 (Mindre endring) Wenche Margrethe Kulmo 3 Måneder siden
NTNU Brussels Office Godkjent 2.3 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 3 Måneder siden
Workshop programmes - Kick-off for Horizon 2020 Godkjent 5.8 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 3 Måneder siden
Prosjektstøtte for forskere ved MH Godkjent 1.9 (Mindre endring) Kristina Jones 3 Måneder siden
Utvikle søknad om eksterne midler - BOA - HF Godkjent 1.6 Thomas Aarnseth 4 Måneder siden
Prosjekttilbud - Forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 8.7 May Karin Dyrendahl 4 Måneder siden
Søk opptak - Forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 5.1 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 4 Måneder siden
Apply for project establishment grants Godkjent 3.6 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 4 Måneder siden
Søk om prosjektetableringsstøtte Godkjent 5.4 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 4 Måneder siden
Utnevne æresdoktor ved NTNU Godkjent 2.8 Kristin Wergeland Brekke 4 Måneder siden
Appointment of honorary doctors at NTNU Godkjent 1.2 Kristin Wergeland Brekke 4 Måneder siden
Universitetskommune Godkjent 1.7 (Mindre endring) Pia Karoline Farstad Eriksen 4 Måneder siden
Søknadshjelp for forskere ved MH og Helse Midt-Norge Godkjent 6.2 Kristina Jones 4 Måneder siden
Ansattmobilitet Godkjent 4.4 (Mindre endring) Hege Gabrielsen Førsvoll 5 Måneder siden
Create NTNU presentations Godkjent 4.0 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 5 Måneder siden
Forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 3.8 May Karin Dyrendahl 5 Måneder siden
Forskningsutvalget ved SU Godkjent 2.7 (Mindre endring) Kjersti Strømme 5 Måneder siden
Mimes Brønn - IT-støtte for ph.d.-er Godkjent 2.6 Christine Anne Sætre 5 Måneder siden
IT-support for PhD students - Mimes Brønn Godkjent 1.0 Christine Anne Sætre 5 Måneder siden
Godkjenningsinstanser for helseforskning Godkjent 1.1 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 6 Måneder siden
Collection of personal data for research projects Godkjent 2.8 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 6 Måneder siden
ShareLaTeX Godkjent 2.0 Jan Ole Waagen 7 Måneder siden
Planlegge prosjekt innen helseforskning Godkjent 3.4 Kristina Jones 7 Måneder siden
EU funding MH - European Research Council Grants - ERC Godkjent 1.4 Emma Louise Walton 7 Måneder siden
NTNU Open Data Godkjent 1.6 Anja Johansen 8 Måneder siden
Gjest ved NTNU Godkjent 2.7 Bjarne Anders Lein 8 Måneder siden
Finansiering - Forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 2.9 Kristina Jones 9 Måneder siden
Forskningsoppgave - Forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 3.1 Kristina Jones 9 Måneder siden
Risikovurdering ved håndtering av personopplysninger - helseforskning Godkjent 1.7 Christoffer V Hallstensen 9 Måneder siden
Gemini centre Godkjent 2.0 (Mindre endring) Wenche Margrethe Kulmo 9 Måneder siden
SciFinder Godkjent 2.9 Roar Storleer 10 Måneder siden
Lab Godkjent 1.2 Christine Anne Sætre 11 Måneder siden
Lableie og budsjettering av prosjekter ved IEL Godkjent 1.6 Christine Anne Sætre 11 Måneder siden
LabPC og Labnett Godkjent 1.5 Christine Anne Sætre 11 Måneder siden
Oppstartshjelp til forskningssenter Godkjent 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 11 Måneder siden
The Research Ethics Committee Godkjent 1.8 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 11 Måneder siden