Sider med Tema Forskning .

Status Revisjon Bruker  
Datainnsamling Godkjent 2.3 Heine Anders Skipenes 10 Dager siden
Søk om eksterne forskningsmidler - SU Godkjent 1.9 Pia Karoline Farstad Eriksen 12 Dager siden
Lover og reglementer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet Godkjent 4.9 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 15 Dager siden
Utvalg for forskning og forskerutdanning IE Godkjent 17.7 Harald Lenschow 17 Dager siden
Department seminars - IBT Godkjent 56.6 (Mindre endring) Kjetill Østgaard 17 Dager siden
Work with genetically modified organisms Godkjent 1.7 Ann Kristin Sjaastad 19 Dager siden
Søk om eksterne forskningsmidler - HF Godkjent 2.4 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 19 Dager siden
The Postdoc Action Pilot Project Godkjent 3.6 (Mindre endring) Kristin Skjeldestad 19 Dager siden
Håndtering av forskningsdata fra helseforskning Godkjent 4.9 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 22 Dager siden
Career support and development for postdocs Godkjent 3.1 (Mindre endring) Kristin Skjeldestad 23 Dager siden
Gemini-senter Godkjent 2.5 Karoline Lorentzen 23 Dager siden
Datahåndteringsplan Godkjent 3.4 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 23 Dager siden
Horizon 2020 - focus areas Godkjent 1.8 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 23 Dager siden
Horisont 2020 - fokusområder Godkjent 4.6 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 23 Dager siden
Leiested Godkjent 4.1 Lise Trondsen Sagdahl 24 Dager siden
Nyttig informasjon - Forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 5.2 May Karin Dyrendahl 25 Dager siden
NVivo Godkjent 3.3 (Mindre endring) Halvor Johan Steine 25 Dager siden
Gjennomføring av forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 2.7 May Karin Dyrendahl 26 Dager siden
Radiation protection coordinators Godkjent 5.0 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 29 Dager siden
Faculty Research Grants - HF Godkjent 1.5 (Mindre endring) Gro Lurås 1 Måned siden
Horisont 2020 Godkjent 9.3 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 1 Måned siden
Horizon 2020 Godkjent 4.4 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 1 Måned siden
Kommunikasjonsstøtte til senter og prosjekt Godkjent 4.2 (Mindre endring) Jakobe Olea T. H. Juul 1 Måned siden
Prosjektprosessen ved ISM Godkjent 5.5 (Mindre endring) Hanne Strypet 1 Måned siden
Tekla Structures Godkjent 2.1 Jan Ole Waagen 2 Måneder siden
Tekla Structures Godkjent 1.5 Jan Ole Waagen 2 Måneder siden
SAP2000 Godkjent 2.0 Jan Ole Waagen 2 Måneder siden
SAP2000 Godkjent 2.1 Jan Ole Waagen 2 Måneder siden
NVivo Godkjent 2.6 Jan Ole Waagen 2 Måneder siden
NICE-1 Godkjent 2.4 Guro Bråten Olsborg 2 Måneder siden
Data management plan Godkjent 2.8 (Mindre endring) Ingrid Heggland 2 Måneder siden
Research at IKP Godkjent 4.1 (Mindre endring) Gro Mogseth 2 Måneder siden
CAESAR II Godkjent 1.9 Jan Ole Waagen 2 Måneder siden
NTNUs Brusselkontor Godkjent 4.6 Karoline Lorentzen 2 Måneder siden
Arkivere forskningsdata Godkjent 1.9 (Mindre endring) Ingrid Heggland 2 Måneder siden
Research data repository Godkjent 1.6 (Mindre endring) Ingrid Heggland 2 Måneder siden
Forskningsetisk utvalg Godkjent 3.5 (Mindre endring) Wenche Margrethe Kulmo 3 Måneder siden
NTNU Open Data Godkjent 2.3 (Mindre endring) Ingrid Heggland 3 Måneder siden
Centre for Excellence in Education Godkjent 5.5 (Mindre endring) Wenche Margrethe Kulmo 3 Måneder siden
Senter for fremragende utdanning Godkjent 7.8 (Mindre endring) Wenche Margrethe Kulmo 3 Måneder siden
NTNU Brussels Office Godkjent 2.3 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 3 Måneder siden
Workshop programmes - Kick-off for Horizon 2020 Godkjent 5.8 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 3 Måneder siden
Prosjektstøtte for forskere ved MH Godkjent 1.9 (Mindre endring) Kristina Jones 3 Måneder siden
Utvikle søknad om eksterne midler - BOA - HF Godkjent 1.6 Thomas Aarnseth 4 Måneder siden
Prosjekttilbud - Forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 8.7 May Karin Dyrendahl 4 Måneder siden
Søk opptak - Forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 5.1 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 4 Måneder siden
Apply for project establishment grants Godkjent 3.6 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 4 Måneder siden
Søk om prosjektetableringsstøtte Godkjent 5.4 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 4 Måneder siden
Utnevne æresdoktor ved NTNU Godkjent 2.8 Kristin Wergeland Brekke 4 Måneder siden
Appointment of honorary doctors at NTNU Godkjent 1.2 Kristin Wergeland Brekke 4 Måneder siden