Sider med Tema Forskning .

Status Revisjon Bruker  
Planlegge og gjennomføre helseforskningsprosjekt Godkjent 5.8 Kristina Jones 2 Dager siden
Kontrollrutiner og tilsyn - helseforskning Godkjent 2.0 Kristina Jones 2 Dager siden
Prosjektstøtte for forskere ved MH Godkjent 2.1 (Mindre endring) Kristina Jones 2 Dager siden
Godkjenningsinstanser for helseforskning Godkjent 1.3 Kristina Jones 2 Dager siden
Department seminars - IBT Godkjent 61.0 (Mindre endring) Kjetill Østgaard 2 Dager siden
Risikovurdering ved håndtering av personopplysninger - helseforskning Godkjent 1.8 Kristina Jones 2 Dager siden
Håndtering av forskningsdata fra helseforskning Godkjent 6.3 Kristina Jones 2 Dager siden
Forskningsdeltakeres rettigheter i helseforskning Godkjent 1.4 Kristina Jones 2 Dager siden
Data management plan Godkjent 4.2 (Mindre endring) Ingrid Heggland 2 Dager siden
Datahåndteringsplan Godkjent 6.1 (Mindre endring) Ingrid Heggland 2 Dager siden
Planlegge prosjekt innen helseforskning Godkjent 1.0 Kristina Jones 3 Dager siden
Gjennomføring av forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 2.8 Cicilie Nordvik 3 Dager siden
Utvalg for forskning og forskerutdanning IE Godkjent 19.2 Harald Lenschow 6 Dager siden
Horisont 2020 - prosess- og rutinebeskrivelser for deltakelse Godkjent 3.0 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 6 Dager siden
Forskningsetisk utvalg Godkjent 3.6 Martine Årebråt Markussen 10 Dager siden
Datainnsamling Godkjent 2.4 Guro Bråten Olsborg 13 Dager siden
Career support and development for postdocs Godkjent 3.5 Kristin Skjeldestad 16 Dager siden
Nettskjema Godkjent 1.6 (Mindre endring) Thomas Misje 17 Dager siden
Søk opptak - Forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 8.8 Bjarne Anders Lein 23 Dager siden
Forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 4.4 Cicilie Nordvik 1 Måned siden
Prosjekttilbud - Forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 10.1 Cicilie Nordvik 1 Måned siden
Ansattmobilitet Godkjent 4.5 Torstein Høe 1 Måned siden
Cristin contacts Godkjent 1.6 Liv Gaustad 1 Måned siden
Create NTNU presentations Godkjent 5.6 (Mindre endring) Kolbjørn Skarpnes 1 Måned siden
Nyttig informasjon - Forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 5.7 May Karin Dyrendahl 1 Måned siden
Radiation protection coordinators Godkjent 5.1 Ann Kristin Sjaastad 1 Måned siden
Arkivere forskningsdata Godkjent 2.1 (Mindre endring) Ingrid Heggland 1 Måned siden
NTNU Brussels Office Godkjent 3.0 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 2 Måneder siden
Research data repository Godkjent 1.8 (Mindre endring) Ingrid Heggland 2 Måneder siden
Impartiality Godkjent 1.5 Kristin Wergeland Brekke 2 Måneder siden
Horizon 2020 Godkjent 4.7 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 2 Måneder siden
Horisont 2020 Godkjent 9.6 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 2 Måneder siden
Senter for fremragende utdanning Godkjent 8.3 (Mindre endring) Wenche Margrethe Kulmo 2 Måneder siden
Centre for Excellence in Education Godkjent 6.0 (Mindre endring) Wenche Margrethe Kulmo 2 Måneder siden
NTNUs Brusselkontor Godkjent 5.2 Sina Therese Blix Prestmo 2 Måneder siden
Leiested Godkjent 4.2 Elin Merete Bjørgen 3 Måneder siden
NICE-1 Godkjent 1.5 Thomas Misje 3 Måneder siden
NICE-1 Godkjent 3.5 (Mindre endring) Thomas Misje 3 Måneder siden
NTNU Open Data Godkjent 2.5 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 3 Måneder siden
Søknadshjelp for forskere ved MH og Helse Midt-Norge Godkjent 7.4 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 3 Måneder siden
Bli synlig som NTNU-forsker Godkjent 4.9 Nina Andersen 3 Måneder siden
Make your research more visible Godkjent 4.6 Nina Andersen 3 Måneder siden
DMP guidance Godkjent 1.7 (Mindre endring) Ingrid Heggland 3 Måneder siden
Lover og reglementer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet Godkjent 5.0 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 3 Måneder siden
TDT04 - Avanserte Bioinspirerte Metoder Godkjent 1.3 Pauline Haddow 4 Måneder siden
Kommunikasjonsstøtte til senter og prosjekt Godkjent 4.4 (Mindre endring) Jakobe Olea T. H. Juul 4 Måneder siden
Forskningsutvalget ved SU Godkjent 2.8 (Mindre endring) Kjersti Strømme 4 Måneder siden
The Postdoc Action Pilot Project Godkjent 3.7 (Mindre endring) Kristin Skjeldestad 4 Måneder siden
Forskningsoppgave - Forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 3.2 May Karin Dyrendahl 4 Måneder siden
Finansiering - Forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 3.0 May Karin Dyrendahl 5 Måneder siden