Sider med Tema Forskning .

Status Revisjon Bruker  
Planlegge og gjennomføre helseforskningsprosjekt Godkjent 5.8 Kristina Jones 1 Dag siden
Kontrollrutiner og tilsyn - helseforskning Godkjent 2.0 Kristina Jones 1 Dag siden
Prosjektstøtte for forskere ved MH Godkjent 2.1 (Mindre endring) Kristina Jones 1 Dag siden
Godkjenningsinstanser for helseforskning Godkjent 1.3 Kristina Jones 1 Dag siden
Department seminars - IBT Godkjent 61.0 (Mindre endring) Kjetill Østgaard 1 Dag siden
Risikovurdering ved håndtering av personopplysninger - helseforskning Godkjent 1.8 Kristina Jones 1 Dag siden
Håndtering av forskningsdata fra helseforskning Godkjent 6.3 Kristina Jones 2 Dager siden
Forskningsdeltakeres rettigheter i helseforskning Godkjent 1.4 Kristina Jones 2 Dager siden
Data management plan Godkjent 4.2 (Mindre endring) Ingrid Heggland 2 Dager siden
Datahåndteringsplan Godkjent 6.1 (Mindre endring) Ingrid Heggland 2 Dager siden
Planlegge prosjekt innen helseforskning Godkjent 1.0 Kristina Jones 2 Dager siden
Gjennomføring av forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 2.8 Cicilie Nordvik 2 Dager siden
Utvalg for forskning og forskerutdanning IE Godkjent 19.2 Harald Lenschow 5 Dager siden
Horisont 2020 - prosess- og rutinebeskrivelser for deltakelse Godkjent 3.0 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 5 Dager siden
Forskningsetisk utvalg Godkjent 3.6 Martine Årebråt Markussen 9 Dager siden
Datainnsamling Godkjent 2.4 Guro Bråten Olsborg 12 Dager siden
Career support and development for postdocs Godkjent 3.5 Kristin Skjeldestad 15 Dager siden
Nettskjema Godkjent 1.6 (Mindre endring) Thomas Misje 16 Dager siden
Søk opptak - Forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 8.8 Bjarne Anders Lein 22 Dager siden
Forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 4.4 Cicilie Nordvik 1 Måned siden