Sider med Tema Forskning .

Status Revisjon Bruker  
Datainnsamling Godkjent 2.3 Heine Anders Skipenes 10 Dager siden
Søk om eksterne forskningsmidler - SU Godkjent 1.9 Pia Karoline Farstad Eriksen 12 Dager siden
Lover og reglementer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet Godkjent 4.9 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 15 Dager siden
Utvalg for forskning og forskerutdanning IE Godkjent 17.7 Harald Lenschow 16 Dager siden
Department seminars - IBT Godkjent 56.6 (Mindre endring) Kjetill Østgaard 17 Dager siden
Work with genetically modified organisms Godkjent 1.7 Ann Kristin Sjaastad 18 Dager siden
Søk om eksterne forskningsmidler - HF Godkjent 2.4 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 18 Dager siden
The Postdoc Action Pilot Project Godkjent 3.6 (Mindre endring) Kristin Skjeldestad 19 Dager siden
Håndtering av forskningsdata fra helseforskning Godkjent 4.9 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 21 Dager siden
Career support and development for postdocs Godkjent 3.1 (Mindre endring) Kristin Skjeldestad 22 Dager siden
Gemini-senter Godkjent 2.5 Karoline Lorentzen 22 Dager siden
Datahåndteringsplan Godkjent 3.4 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 22 Dager siden
Horizon 2020 - focus areas Godkjent 1.8 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 23 Dager siden
Horisont 2020 - fokusområder Godkjent 4.6 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 23 Dager siden
Leiested Godkjent 4.1 Lise Trondsen Sagdahl 24 Dager siden
Nyttig informasjon - Forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 5.2 May Karin Dyrendahl 24 Dager siden
NVivo Godkjent 3.3 (Mindre endring) Halvor Johan Steine 25 Dager siden
Gjennomføring av forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 2.7 May Karin Dyrendahl 25 Dager siden
Radiation protection coordinators Godkjent 5.0 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 29 Dager siden
Faculty Research Grants - HF Godkjent 1.5 (Mindre endring) Gro Lurås 1 Måned siden