Sider med Tema Forskning .

Status Revisjon Bruker  
Ansattmobilitet Godkjent 4.4 (Mindre endring) Hege Gabrielsen Førsvoll 5 Måneder siden
Ansattmobilitet gjennom Erasmus+ Godkjent 1.0 Hege Gabrielsen Førsvoll 2 År siden
Apply for project establishment grants Godkjent 3.6 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 4 Måneder siden
Appointment of honorary doctors at NTNU Godkjent 1.2 Kristin Wergeland Brekke 4 Måneder siden
Arkivere forskningsdata Godkjent 1.9 (Mindre endring) Ingrid Heggland 2 Måneder siden
Becoming a visible NTNU researcher Godkjent 1.1 Nancy Reney Bazilchuk 5 År siden
Bli synlig som NTNU-forsker Godkjent 4.7 Nina Andersen 1 År siden
Budsjettere EU-randsoneprosjekter Godkjent 3.8 (Mindre endring) Børge Johannes Lysø 2 År siden
CAESAR II Godkjent 1.9 Jan Ole Waagen 2 Måneder siden
Call for project proposals - Digital transformation Godkjent 3.2 (Mindre endring) Mads Saurstrø 1 År siden
Career support and development for postdocs Godkjent 3.1 (Mindre endring) Kristin Skjeldestad 22 Dager siden
Centre for Excellence in Education Godkjent 5.5 (Mindre endring) Wenche Margrethe Kulmo 3 Måneder siden
Co-authorship Godkjent 1.7 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 1 År siden
Collection of personal data for research projects Godkjent 2.8 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 6 Måneder siden
Create NTNU presentations Godkjent 4.0 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 5 Måneder siden
Data management plan Godkjent 2.8 (Mindre endring) Ingrid Heggland 2 Måneder siden
Datahåndteringsplan Godkjent 3.4 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 22 Dager siden
Datainnsamling Godkjent 2.3 Heine Anders Skipenes 10 Dager siden
Department seminars - IBT Godkjent 56.6 (Mindre endring) Kjetill Østgaard 17 Dager siden
DORA-erklæringen Godkjent 1.6 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 1 År siden