Sider med Tema Eksamen .

Status Revisjon Bruker  
Lage eksamensoppgaver til OSKE Godkjent 2.0 Ivar Skjåk Nordrum 1 Dag siden
Administrasjon av eksamen - medisinstudiet Godkjent 15.3 Ivar Skjåk Nordrum 1 Dag siden
Manuelt rettede oppgaver i Inspera - for vitenskapelig ansatte Godkjent 1.4 Vegard Fuglaas Andersen 2 Dager siden
Automatisk rettede oppgaver i Inspera - for vitenskapelig ansatte Godkjent 1.3 Vegard Fuglaas Andersen 2 Dager siden
Registrere ekstern fagperson - for administrativt ansatte Godkjent 4.5 (Mindre endring) Aleksander Eikeland 3 Dager siden
Hovedoppgave - Profesjonsstudiet i medisin Godkjent 5.0 Ragnhild Lier 3 Dager siden
Tilrettelegging på eksamen Godkjent 11.4 Kjersti Sørensen 3 Dager siden
Produsere vitnemål Godkjent 10.8 Anette Knutsen 5 Dager siden
Eksamensoppgaver - Medisin - MH Godkjent 48.9 (Mindre endring) Mona Dalland Stormo 5 Dager siden
Prøvemaler i Inspera Assessment - for administrativt ansatte Godkjent 1.1 Tora Benestad Ulstein 5 Dager siden
Forfatte oppgavesett i Inspera Assessment - for vitenskapelige ansatte Godkjent 1.1 Tora Benestad Ulstein 6 Dager siden
Ordliste for digital eksamen - for ansatte Godkjent 1.1 Tora Benestad Ulstein 6 Dager siden
Opprette prøve i Inspera Assessment - for administrativt ansatte Godkjent 1.1 Tora Benestad Ulstein 6 Dager siden
Sensurveiledning Godkjent 4.2 Carina Engstrøm Reinholtsen 6 Dager siden
Generell informasjon om digital eksamen - for ansatte Godkjent 1.1 Tora Benestad Ulstein 6 Dager siden
Digital gruppeinnlevering - for administrativt ansatte Godkjent 2.4 (Mindre endring) Tora Benestad Ulstein 6 Dager siden
Digital school exam - for students Godkjent 8.5 Aleksander Eikeland 9 Dager siden
Digital skoleeksamen - for studenter Godkjent 13.9 Aleksander Eikeland 9 Dager siden
Central Appeals Committee Godkjent 2.7 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 10 Dager siden
Digital eksamen for studenter Godkjent 17.3 (Mindre endring) Aleksander Eikeland 12 Dager siden
Syk på eksamen Godkjent 3.7 Tora Benestad Ulstein 16 Dager siden
Diplomas Godkjent 3.7 Anette Knutsen 17 Dager siden
Vitnemål Godkjent 5.9 Anette Knutsen 17 Dager siden
Sensurprosessen i Inspera Assessment - for administrativt ansatte Godkjent 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 17 Dager siden
Digital eksamen - sette opp sensorkommisjoner i FS Godkjent 3.4 (Mindre endring) Tora Benestad Ulstein 18 Dager siden
Menyvalg og nyttige funksjoner i Inspera Assessment - for administrativt ansatte Godkjent 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 18 Dager siden
Delprosjekt begrunnelse og klage i digital vurdering Godkjent 4.1 (Mindre endring) Ane Sunniva Tvete 18 Dager siden
Kom i gang med digital eksamen Godkjent 6.5 Vegard Fuglaas Andersen 19 Dager siden
Prøveinnstillinger i Inspera Assessment - for administrativt ansatte Godkjent 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 20 Dager siden
Digital exam glossary - for employees Godkjent 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 20 Dager siden
General information about digital exams - for employees Godkjent 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 20 Dager siden
Opprette IA-prøve i Inspera Assessment - for administrativt ansatte Godkjent 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 20 Dager siden
Digital hjemmeeksamen - for administrativt ansatte Godkjent 5.5 (Mindre endring) Tora Benestad Ulstein 20 Dager siden
Digital skoleeksamen - for administrativt ansatte Godkjent 5.0 (Mindre endring) Tora Benestad Ulstein 20 Dager siden
Digital eksamen på NV-fakultetet Godkjent 7.4 Ida Johanne Ulseth 25 Dager siden
Digital vurdering ved NTNU Godkjent 3.2 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 26 Dager siden
Student ved IDI Godkjent 18.4 (Mindre endring) Unni Kringtrø Eide 27 Dager siden
Karaktergivende vurderinger i eksamens- og e-læringssystem Godkjent 2.0 (Mindre endring) Tora Benestad Ulstein 1 Måned siden
Assessment form for masters theses MNT subjects Godkjent 3.5 Therese Mjøen 1 Måned siden
Sensurskjema for masteroppgaver MNT-fag Godkjent 8.4 Therese Mjøen 1 Måned siden
Trekke deg fra eksamen Godkjent 2.1 Christine Anne Sætre 1 Måned siden
Studier ved IDI Godkjent 1.0 Unni Kringtrø Eide 1 Måned siden
Plagiarism control - Understanding the Urkund analysis report Godkjent 2.3 Marit Kristine Berntsen 2 Måneder siden
Juks på eksamen Godkjent 3.4 Anette Knutsen 2 Måneder siden
Cheating on exams Godkjent 2.3 Anette Knutsen 2 Måneder siden
Explanation of grades and appeals Godkjent 10.1 Gro-Anita Hillestad Vindheim 2 Måneder siden
Begrunnelse og klage Godkjent 22.7 Gro-Anita Hillestad Vindheim 2 Måneder siden
Eksamenslokaler Godkjent 4.2 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 2 Måneder siden
Eksamenslokale - Sluppenvegen 14 Godkjent 3.4 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 2 Måneder siden
Exam locations Godkjent 3.4 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 2 Måneder siden