Sider med Målgruppe Studenter .

Status Revisjon Bruker  
Deadline for announcement of grades Godkjent 2.0 Anette Knutsen 2 Timer siden
Sensurfrist Godkjent 2.5 Anette Knutsen 3 Timer siden
Avtaler for publisering med åpen tilgang Godkjent 3.5 Nina Andersen 4 Timer siden
Agreements for Publishing Open Access Godkjent 3.1 Nina Andersen 4 Timer siden
Utveksling - IDI Godkjent 2.5 (Mindre endring) Ann-Kristin Strømseng 4 Timer siden
Masterstudent ved Institutt for bioteknologi og matvitenskap Godkjent 11.2 Per Henning 5 Timer siden
Masteroppgave i matematiske fag - IMF Godkjent 1.3 Stian Tamlagsrønning 5 Timer siden
Praksis i utlandet i grunnskolelærerutdanningene Godkjent 6.2 Monika S. Nyhagen 10 Timer siden
Programvare tilgjengelig ved behov Godkjent 2.1 Jan Ole Waagen 10 Timer siden
Software available by request Godkjent 1.7 Jan Ole Waagen 10 Timer siden
Management at NTNU Godkjent 7.3 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 10 Timer siden
Rektoratmøtet Godkjent 2.6 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 10 Timer siden
ArcGIS Godkjent 8.0 Aso Amedyan 2 Dager siden
ArcGIS Godkjent 12.2 Aso Amedyan 2 Dager siden
Master Thesis at the Faculty of Medicine and Health Sciences - MH Godkjent 7.1 Lars Trovatten Grønflaten 3 Dager siden
Masteroppgave ved MH Godkjent 13.5 Lars Trovatten Grønflaten 3 Dager siden
Endelig godkjenning av utenlandsk utdanning Godkjent 5.6 (Mindre endring) Torstein Høe 3 Dager siden
Ferdige maler for trykksaker Godkjent 19.8 Mads Nordtvedt 3 Dager siden
HMS ved NV Godkjent 46.6 Espen Fjærvik 3 Dager siden
Masters thesis in natural sciences and informatics Godkjent 5.6 Therese Mjøen 3 Dager siden
Software on the Software Farm Godkjent 20.0 Andreas Fjørstad Hole 3 Dager siden
Lab management at IBT Godkjent 19.4 Martin Gimmestad 4 Dager siden
Veiledere for utenlandsstudier Godkjent 21.8 (Mindre endring) Torstein Høe 4 Dager siden
Opptak til adgangsbegrensede emner Godkjent 9.3 Erik Sørli 4 Dager siden
Eksamensoppgaver - Medisin - MH Godkjent 57.0 (Mindre endring) Anne Kristin Mikkelborg 4 Dager siden
Publisering og båndlegging av oppgaver Godkjent 2.9 Miriam Nesbø 4 Dager siden
Søk om godkjenning av utdanning fra andre læresteder Godkjent 4.0 Anette Knutsen 5 Dager siden
Lever emnerapport i nytt studieplanleggingsverktøy Godkjent 2.5 Ane Sunniva Tvete 5 Dager siden
Master Thesis - IIK Godkjent 1.9 Maria Sofie Sortvik Barosen 5 Dager siden
Studentombud Godkjent 13.6 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 5 Dager siden
Dekanmøtet Godkjent 27.5 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 5 Dager siden
HMS-roller ved NV Godkjent 18.3 (Mindre endring) Espen Fjærvik 5 Dager siden
Praksis i grunnskolelærerutdanningene Godkjent 17.2 Monika S. Nyhagen 5 Dager siden
Klagenemnda Godkjent 9.1 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 6 Dager siden
Eksempler på tilrettelegging Godkjent 2.9 Reidar Angell Hansen 7 Dager siden
Pensumlister - SU Godkjent 14.9 Pia Karoline Farstad Eriksen 7 Dager siden
Informasjonssikkerhet - risikovurdering Godkjent 3.6 Gaute Wangen 7 Dager siden
NTNU Link - Desentralisert legeutdanning Godkjent 12.4 (Mindre endring) Mona Dalland Stormo 7 Dager siden
Utdanningsutvalget - UU Godkjent 5.8 (Mindre endring) Marit Svendsen 7 Dager siden
Datainnsamling Godkjent 2.4 Guro Bråten Olsborg 7 Dager siden
Anti-virus for studenter Godkjent 1.5 (Mindre endring) Martin Syslak Mjelde 7 Dager siden
Læringsmiljøutvalget - LMU Godkjent 13.2 Marit Svendsen 7 Dager siden
Sexual harassment Godkjent 1.5 Vebjørn Slyngstadli 7 Dager siden
Seksuell trakassering Godkjent 2.1 Vebjørn Slyngstadli 7 Dager siden
Oppstilling av bøker i biblioteket Godkjent 3.0 Lene Elisabeth Bertheussen 10 Dager siden
Ledergruppen ved NV-fakultetet Godkjent 4.2 Elin Cecilie Balstad 10 Dager siden
Ledige stillinger for studenter ved HF Godkjent 21.7 Karoline Lorentzen 10 Dager siden
Hovedoppgave - Profesjonsstudiet i medisin Godkjent 5.2 Bjarne Anders Lein 10 Dager siden
PhD forms - AD Godkjent 1.1 Kathinka Brødreskift Høyden 10 Dager siden
Praksis for helseutdanninger Gjøvik Godkjent 6.5 Bjarne Anders Lein 10 Dager siden