Sider med Målgruppe Medarbeidere .

Status Revisjon Bruker  
Department seminars - IBT Godkjent 61.0 (Mindre endring) Kjetill Østgaard 5 Minutt siden
Læringsmiljøutvalget - LMU Godkjent 13.7 Anne Sølberg Ellingsen 13 Minutt siden
Områdeansvarlige - brann og rømming - ved HF Godkjent 6.2 (Mindre endring) Åse Marit Skarholt 44 Minutt siden
HR-rutiner ved IV Godkjent 40.4 Vivian Sekkenes 1 Time siden
Kvikklunsj Godkjent 7.0 Roger Skjelbakken 1 Time siden
Risikovurdering ved håndtering av personopplysninger - helseforskning Godkjent 1.8 Kristina Jones 1 Time siden
Seniorpolitikk ved NTNU Godkjent 4.2 (Mindre endring) Tore Hugubakken 1 Time siden
Håndtering av forskningsdata fra helseforskning Godkjent 6.3 Kristina Jones 1 Time siden
Forskningsdeltakeres rettigheter i helseforskning Godkjent 1.4 Kristina Jones 1 Time siden
Data management plan Godkjent 4.2 (Mindre endring) Ingrid Heggland 2 Timer siden
Datahåndteringsplan Godkjent 6.1 (Mindre endring) Ingrid Heggland 2 Timer siden
Datagrunnlag - HUMSAM Godkjent 4.2 Jo Esten Hafsmo 18 Timer siden
Studieprogramråd ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 13.1 Lars Trovatten Grønflaten 20 Timer siden
Skype for Business - for employees Godkjent 3.1 (Mindre endring) Magnar Hole 20 Timer siden
Skype for Business - for ansatte Godkjent 3.3 (Mindre endring) Magnar Hole 20 Timer siden
Planlegge og gjennomføre helseforskningsprosjekt Godkjent 5.2 Kristina Jones 20 Timer siden
Planlegge prosjekt innen helseforskning Godkjent 1.0 Kristina Jones 21 Timer siden
Blackboard - Vurdere ikke-digitale besvarelser Godkjent 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 21 Timer siden
Blackboard - Overstyre en vurdering Godkjent 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 21 Timer siden
Blackboard - Redigere en vurdering Godkjent 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 21 Timer siden
Blackboard - Vurdere gruppebesvarelser Godkjent 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 21 Timer siden
Blackboard - Vurdere individuelle besvarelser Godkjent 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 21 Timer siden
Blackboard - Vurdere besvarelser - en innledning Godkjent 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 21 Timer siden
Anskaffelser Godkjent 7.8 (Mindre endring) Felix Seifert 22 Timer siden
Software overview Godkjent 44.4 Jan Ole Waagen 22 Timer siden
Programvareoversikt Godkjent 47.6 Jan Ole Waagen 22 Timer siden
Ansettelsesrådet for administrative og tekniske stillinger IE Godkjent 3.3 Oddrun Husby 1 Dag siden
Recording studios for sound and video Godkjent 3.4 (Mindre endring) Amelia Dixie Matre 1 Dag siden
Opptaksstudioer for lyd og video Godkjent 2.8 Amelia Dixie Matre 1 Dag siden
Stedlig arbeidsmiljøutvalg i Ålesund Godkjent 2.8 Ann-Kristin Haram Maridal 1 Dag siden
ePhorte - Tilgangskode - arkivdel - hjemmel - klassering Godkjent 1.1 Ole Henrik Hunstad Vik 1 Dag siden
Nettkontakter ved NTNU Godkjent 40.8 Karoline Lorentzen 1 Dag siden
NTNUs ledersamling på Oppdal Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 1 Dag siden
Om medisinstudiet - for undervisere og andre ansatte - MH Godkjent 20.4 Ivar Skjåk Nordrum 1 Dag siden
Utdanningsutvalget ved ØK Godkjent 1.9 (Mindre endring) Kari Støre Gullichsen 1 Dag siden
Strømming i Levende bilder Godkjent 2.8 Synnøve Aune 1 Dag siden
Ready-made presentations about NTNU Godkjent 13.5 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 1 Dag siden
Ferdige presentasjoner om NTNU Godkjent 20.9 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 1 Dag siden
Bestille vernebrille Godkjent 6.8 (Mindre endring) Tina Husby Aune 1 Dag siden
Automatisk e-post til nye brukere Godkjent 1.8 Guro Kristiane Berge Vistad 1 Dag siden
Ansattlister Godkjent 9.0 (Mindre endring) Thomas Misje 2 Dager siden
Office 365 - Teams Godkjent 1.8 (Mindre endring) Thomas Misje 2 Dager siden
Office 365 - Teams Godkjent 1.7 (Mindre endring) Thomas Misje 2 Dager siden
VIP-besøk Godkjent 1.7 (Mindre endring) Mads Saurstrø 2 Dager siden
Teams - work with tabs Godkjent 1.2 (Mindre endring) Sofie Holtan Lakså 2 Dager siden
Wireless network for Android Godkjent 4.0 (Mindre endring) Sofie Holtan Lakså 2 Dager siden
Installing printers in Linux Godkjent 4.2 (Mindre endring) Sofie Holtan Lakså 2 Dager siden
Classification of files and documents Godkjent 1.6 (Mindre endring) Thomas Misje 2 Dager siden
Råd og utvalg ved HF Godkjent 14.9 Ann-Karin Bromstad 2 Dager siden
Vitenskapsmuseets treningstilbud Godkjent 2.4 Roger Skjelbakken 2 Dager siden
Klassifisering av filer og informasjon Godkjent 2.4 (Mindre endring) Thomas Misje 3 Dager siden
Ledergruppen ved Institutt for psykisk helse - IPH Godkjent 6.3 (Mindre endring) Toril Havn Sæther 3 Dager siden
Saksbehandling i Lydia for team Godkjent 3.8 (Mindre endring) Marte Valdimarsson 3 Dager siden
LOSAM for rektors stab og organisasjon Godkjent 12.6 Rune Haugen 3 Dager siden
Sentralt samarbeidsutvalg - SESAM Godkjent 14.1 Rune Haugen 3 Dager siden
HR-medarbeidere ved Fakultet for ingeniørvitenskap Godkjent 1.7 Rune Haugen 3 Dager siden
Fakultetsstyret ved HF Godkjent 4.9 Ann-Karin Bromstad 3 Dager siden
Velferdspermisjon Godkjent 2.5 (Mindre endring) Rune Haugen 3 Dager siden
Eksamensoppgaver - Medisin - MH Godkjent 57.1 (Mindre endring) Anne Kristin Mikkelborg 3 Dager siden
Contact Custodial Services Godkjent 3.7 (Mindre endring) Trond Øyum 3 Dager siden
Kontakt vaktmester Godkjent 11.4 (Mindre endring) Trond Øyum 3 Dager siden
Deadline for announcement of grades Godkjent 2.0 Anette Knutsen 3 Dager siden
Contact your orderer Godkjent 8.9 (Mindre endring) Felix Seifert 3 Dager siden
Studieplanleggingsverktøy - kontaktpersoner Godkjent 2.0 Christian Moen Fjære 3 Dager siden
Avtaler for publisering med åpen tilgang Godkjent 3.5 Nina Andersen 3 Dager siden
Agreements for Publishing Open Access Godkjent 3.1 Nina Andersen 3 Dager siden
Bestillere - kontaktinformasjon Godkjent 38.8 (Mindre endring) Felix Seifert 3 Dager siden
Blackboard - Gjennomføre vurdering Godkjent 2.0 Steinar Hov 3 Dager siden
Nettverk for studieveiledere - KNUS Godkjent 38.9 Stine Halle Faugstadmo 3 Dager siden
Utvalg for forskning og forskerutdanning IE Godkjent 19.2 Harald Lenschow 3 Dager siden
Blackboard - Assessing course work Godkjent 1.7 Steinar Hov 3 Dager siden
Datagrunnlag – HUMSAM Godkjent 1.0 Kjersti Strømme 4 Dager siden Flytt til søppelkassen
Horisont 2020 - prosess- og rutinebeskrivelser for deltakelse Godkjent 3.0 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 4 Dager siden
Råd og utvalg ved Institutt for musikk Godkjent 6.8 (Mindre endring) Vegard Stolpnessæter 4 Dager siden
Sound and video recording Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 4 Dager siden