Sider med Målgruppe Medarbeidere .

Status Revisjon Bruker  
Videokonferanserom ved NTNU Godkjent 6.4 (Mindre endring) Magnar Hole 2 Dager siden
Planlegge og gjennomføre helseforskningsprosjekt Godkjent 5.8 Kristina Jones 2 Dager siden
Kontrollrutiner og tilsyn - helseforskning Godkjent 2.0 Kristina Jones 2 Dager siden
Prosjektstøtte for forskere ved MH Godkjent 2.1 (Mindre endring) Kristina Jones 2 Dager siden
Programme Councils at the Faculty of Medicine and Health Sciences - MH Godkjent 5.6 Lars Trovatten Grønflaten 2 Dager siden
Studieprogramråd ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 13.2 Lars Trovatten Grønflaten 2 Dager siden
Godkjenningsinstanser for helseforskning Godkjent 1.3 Kristina Jones 2 Dager siden
Datagrunnlag - HUMSAM Godkjent 4.4 Jo Esten Hafsmo 2 Dager siden
Økonomisk håndtering av prosjekter fra Samarbeidsorganet - for prosjektøkonomer ved MH Godkjent 3.4 Kristina Jones 2 Dager siden
Basware PM - Innkjøp Godkjent 12.0 Elin Merete Bjørgen 2 Dager siden
Skjema - Økonomi Godkjent 61.4 Elin Merete Bjørgen 2 Dager siden
Opprette prøve i Inspera Assessment - for administrativt ansatte Godkjent 2.5 (Mindre endring) Tora Benestad Ulstein 2 Dager siden
Finn ditt verneombud Godkjent 54.5 (Mindre endring) Åse Marit Skarholt 2 Dager siden
Connect to your home directory via Windows Godkjent 4.1 (Mindre endring) Sofie Holtan Lakså 2 Dager siden
Koble til nettverksområde med Windows Godkjent 9.9 (Mindre endring) Sofie Holtan Lakså 2 Dager siden
Department seminars - IBT Godkjent 61.0 (Mindre endring) Kjetill Østgaard 2 Dager siden
Læringsmiljøutvalget - LMU Godkjent 13.7 Anne Sølberg Ellingsen 2 Dager siden
Områdeansvarlige - brann og rømming - ved HF Godkjent 6.2 (Mindre endring) Åse Marit Skarholt 2 Dager siden
HR-rutiner ved IV Godkjent 40.4 Vivian Sekkenes 2 Dager siden
Kvikklunsj Godkjent 7.0 Roger Skjelbakken 2 Dager siden
Risikovurdering ved håndtering av personopplysninger - helseforskning Godkjent 1.8 Kristina Jones 2 Dager siden
Seniorpolitikk ved NTNU Godkjent 4.2 (Mindre endring) Tore Hugubakken 2 Dager siden
Håndtering av forskningsdata fra helseforskning Godkjent 6.3 Kristina Jones 2 Dager siden
Forskningsdeltakeres rettigheter i helseforskning Godkjent 1.4 Kristina Jones 2 Dager siden
Data management plan Godkjent 4.2 (Mindre endring) Ingrid Heggland 2 Dager siden
Datahåndteringsplan Godkjent 6.1 (Mindre endring) Ingrid Heggland 2 Dager siden
Skype for Business - for employees Godkjent 3.1 (Mindre endring) Magnar Hole 3 Dager siden
Skype for Business - for ansatte Godkjent 3.3 (Mindre endring) Magnar Hole 3 Dager siden
Planlegge prosjekt innen helseforskning Godkjent 1.0 Kristina Jones 3 Dager siden
Blackboard - Vurdere ikke-digitale besvarelser Godkjent 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 3 Dager siden
Blackboard - Overstyre en vurdering Godkjent 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 3 Dager siden
Blackboard - Redigere en vurdering Godkjent 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 3 Dager siden
Blackboard - Vurdere gruppebesvarelser Godkjent 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 3 Dager siden
Blackboard - Vurdere individuelle besvarelser Godkjent 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 3 Dager siden
Blackboard - Vurdere besvarelser - en innledning Godkjent 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 3 Dager siden
Anskaffelser Godkjent 7.8 (Mindre endring) Felix Seifert 3 Dager siden
Software overview Godkjent 44.4 Jan Ole Waagen 3 Dager siden
Programvareoversikt Godkjent 47.6 Jan Ole Waagen 3 Dager siden
Ansettelsesrådet for administrative og tekniske stillinger IE Godkjent 3.3 Oddrun Husby 3 Dager siden
Recording studios for sound and video Godkjent 3.4 (Mindre endring) Amelia Dixie Matre 3 Dager siden
Opptaksstudioer for lyd og video Godkjent 2.8 Amelia Dixie Matre 3 Dager siden
Stedlig arbeidsmiljøutvalg i Ålesund Godkjent 2.8 Ann-Kristin Haram Maridal 3 Dager siden
ePhorte - Tilgangskode - arkivdel - hjemmel - klassering Godkjent 1.1 Ole Henrik Hunstad Vik 3 Dager siden
Nettkontakter ved NTNU Godkjent 40.8 Karoline Lorentzen 3 Dager siden
NTNUs ledersamling på Oppdal Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 3 Dager siden
Om medisinstudiet - for undervisere og andre ansatte - MH Godkjent 20.4 Ivar Skjåk Nordrum 3 Dager siden
Utdanningsutvalget ved ØK Godkjent 1.9 (Mindre endring) Kari Støre Gullichsen 4 Dager siden
Strømming i Levende bilder Godkjent 2.8 Synnøve Aune 4 Dager siden
Ready-made presentations about NTNU Godkjent 13.5 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 4 Dager siden
Ferdige presentasjoner om NTNU Godkjent 20.9 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 4 Dager siden