Sider med Målgruppe Medarbeidere .

Status Revisjon Bruker  
Risikovurdering ved håndtering av personopplysninger - helseforskning Godkjent 1.8 Kristina Jones 2 Dager siden
Seniorpolitikk ved NTNU Godkjent 4.2 (Mindre endring) Tore Hugubakken 2 Dager siden
Håndtering av forskningsdata fra helseforskning Godkjent 6.3 Kristina Jones 2 Dager siden
Forskningsdeltakeres rettigheter i helseforskning Godkjent 1.4 Kristina Jones 2 Dager siden
Data management plan Godkjent 4.2 (Mindre endring) Ingrid Heggland 2 Dager siden
Datahåndteringsplan Godkjent 6.1 (Mindre endring) Ingrid Heggland 2 Dager siden
Skype for Business - for employees Godkjent 3.1 (Mindre endring) Magnar Hole 3 Dager siden
Skype for Business - for ansatte Godkjent 3.3 (Mindre endring) Magnar Hole 3 Dager siden
Planlegge prosjekt innen helseforskning Godkjent 1.0 Kristina Jones 3 Dager siden
Blackboard - Vurdere ikke-digitale besvarelser Godkjent 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 3 Dager siden
Blackboard - Overstyre en vurdering Godkjent 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 3 Dager siden
Blackboard - Redigere en vurdering Godkjent 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 3 Dager siden
Blackboard - Vurdere gruppebesvarelser Godkjent 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 3 Dager siden
Blackboard - Vurdere individuelle besvarelser Godkjent 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 3 Dager siden
Blackboard - Vurdere besvarelser - en innledning Godkjent 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 3 Dager siden
Anskaffelser Godkjent 7.8 (Mindre endring) Felix Seifert 3 Dager siden
Software overview Godkjent 44.4 Jan Ole Waagen 3 Dager siden
Programvareoversikt Godkjent 47.6 Jan Ole Waagen 3 Dager siden
Ansettelsesrådet for administrative og tekniske stillinger IE Godkjent 3.3 Oddrun Husby 3 Dager siden
Recording studios for sound and video Godkjent 3.4 (Mindre endring) Amelia Dixie Matre 3 Dager siden