Sider med Målgruppe Medarbeidere .

Status Revisjon Bruker  
Videokonferanserom ved NTNU Godkjent 6.4 (Mindre endring) Magnar Hole 2 Dager siden
Planlegge og gjennomføre helseforskningsprosjekt Godkjent 5.8 Kristina Jones 2 Dager siden
Kontrollrutiner og tilsyn - helseforskning Godkjent 2.0 Kristina Jones 2 Dager siden
Prosjektstøtte for forskere ved MH Godkjent 2.1 (Mindre endring) Kristina Jones 2 Dager siden
Programme Councils at the Faculty of Medicine and Health Sciences - MH Godkjent 5.6 Lars Trovatten Grønflaten 2 Dager siden
Studieprogramråd ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 13.2 Lars Trovatten Grønflaten 2 Dager siden
Godkjenningsinstanser for helseforskning Godkjent 1.3 Kristina Jones 2 Dager siden
Datagrunnlag - HUMSAM Godkjent 4.4 Jo Esten Hafsmo 2 Dager siden
Økonomisk håndtering av prosjekter fra Samarbeidsorganet - for prosjektøkonomer ved MH Godkjent 3.4 Kristina Jones 2 Dager siden
Basware PM - Innkjøp Godkjent 12.0 Elin Merete Bjørgen 2 Dager siden
Skjema - Økonomi Godkjent 61.4 Elin Merete Bjørgen 2 Dager siden
Opprette prøve i Inspera Assessment - for administrativt ansatte Godkjent 2.5 (Mindre endring) Tora Benestad Ulstein 2 Dager siden
Finn ditt verneombud Godkjent 54.5 (Mindre endring) Åse Marit Skarholt 2 Dager siden
Connect to your home directory via Windows Godkjent 4.1 (Mindre endring) Sofie Holtan Lakså 2 Dager siden
Koble til nettverksområde med Windows Godkjent 9.9 (Mindre endring) Sofie Holtan Lakså 2 Dager siden
Department seminars - IBT Godkjent 61.0 (Mindre endring) Kjetill Østgaard 2 Dager siden
Læringsmiljøutvalget - LMU Godkjent 13.7 Anne Sølberg Ellingsen 2 Dager siden
Områdeansvarlige - brann og rømming - ved HF Godkjent 6.2 (Mindre endring) Åse Marit Skarholt 2 Dager siden
HR-rutiner ved IV Godkjent 40.4 Vivian Sekkenes 2 Dager siden
Kvikklunsj Godkjent 7.0 Roger Skjelbakken 2 Dager siden