Sider med IT-info brukerstøtte .

Status Revisjon Bruker  
FS - Felles Studentsystem Godkjent 7.0 Anette Knutsen 48 Minutt siden
Nettkontakter ved NTNU Godkjent 38.9 Kristina Jones 1 Dag siden
Bruke Skype for Business-møterom Godkjent 1.8 (Mindre endring) Magnar Hole 1 Dag siden
Orakeltjenesten Godkjent 23.5 (Mindre endring) Magnar Hole 2 Dager siden
Office 365 - Teams Godkjent 1.2 Thomas Misje 6 Dager siden
Teams - team settings Godkjent 1.0 Thomas Misje 6 Dager siden
Teams - personal settings Godkjent 1.0 Thomas Misje 6 Dager siden
Teams - create a channel Godkjent 1.1 Thomas Misje 6 Dager siden
Teams - create a team Godkjent 1.1 Thomas Misje 6 Dager siden
Teams - share files Godkjent 1.0 Thomas Misje 6 Dager siden
Teams - chats and conversations Godkjent 1.0 Thomas Misje 7 Dager siden
Teams - work with tabs Godkjent 1.0 Thomas Misje 7 Dager siden
Teams - manage team membership Godkjent 1.0 Thomas Misje 7 Dager siden
Læringsassistenter for digitale ferdigheter Godkjent 2.6 (Mindre endring) Thomas Misje 7 Dager siden
Digital eksamen for studenter Godkjent 17.4 (Mindre endring) Tora Benestad Ulstein 11 Dager siden
Digital test exam Godkjent 2.0 (Mindre endring) Aleksander Eikeland 12 Dager siden
Orakel Support Services Godkjent 10.6 (Mindre endring) Thomas Misje 14 Dager siden
Manually graded question types in Inspera - for academic staff Godkjent 1.7 Vegard Fuglaas Andersen 18 Dager siden
Manuelt rettede oppgaver i Inspera - for vitenskapelig ansatte Godkjent 1.8 Vegard Fuglaas Andersen 18 Dager siden
Digitale læringsressurser - LOR Godkjent 3.5 Marit Brodshaug 21 Dager siden
Teams - opprette en kanal Godkjent 1.0 Thomas Misje 24 Dager siden
Teams - fildeling Godkjent 1.0 Thomas Misje 24 Dager siden
Teams - bruk av faner Godkjent 1.0 Thomas Misje 24 Dager siden
Teams - chat og samtaler Godkjent 1.0 Thomas Misje 24 Dager siden
Teams - personlige innstillinger Godkjent 1.0 Thomas Misje 24 Dager siden
Teams - team-innstillinger Godkjent 1.0 Thomas Misje 24 Dager siden
Teams - administrere medlemskap Godkjent 1.0 Thomas Misje 24 Dager siden
Teams - opprette et team Godkjent 1.0 Thomas Misje 24 Dager siden
Office 365 - Teams Godkjent 1.0 Thomas Misje 24 Dager siden
Automatic graded question types in Inspera - for academic staff Godkjent 1.3 Vegard Fuglaas Andersen 25 Dager siden
Automatisk rettede oppgaver i Inspera - for vitenskapelig ansatte Godkjent 1.4 Vegard Fuglaas Andersen 25 Dager siden
Master- og bacheloroppgaver - for administrativt ansatte Godkjent 8.3 Tora Benestad Ulstein 25 Dager siden
Digital eksamen - ofte stilte spørsmål Godkjent 6.8 Vegard Fuglaas Andersen 27 Dager siden
Digital school exam - for academic staff Godkjent 4.5 (Mindre endring) Tora Benestad Ulstein 27 Dager siden
Digital school exam - for students Godkjent 8.6 (Mindre endring) Aleksander Eikeland 28 Dager siden
Registrere ekstern fagperson - for administrativt ansatte Godkjent 4.5 (Mindre endring) Aleksander Eikeland 1 Måned siden
Digital sikkerhetshendelse Godkjent 6.4 Christoffer V Hallstensen 1 Måned siden
Digital gruppeinnlevering - for administrativt ansatte Godkjent 2.4 (Mindre endring) Tora Benestad Ulstein 1 Måned siden
Kom i gang med digital eksamen Godkjent 6.5 Vegard Fuglaas Andersen 1 Måned siden
Felles filområde - Kontaktpersoner Godkjent 2.7 (Mindre endring) Thomas Misje 1 Måned siden
Innsida tilganger Godkjent 3.6 Christine Anne Sætre 2 Måneder siden
IT user support Godkjent 4.2 Christine Anne Sætre 2 Måneder siden
Brukerstøtte IT Godkjent 9.5 Christine Anne Sætre 2 Måneder siden
Installere Skype for Business Godkjent 2.8 Jan Ole Waagen 2 Måneder siden
Datainnsamling Godkjent 2.3 Heine Anders Skipenes 3 Måneder siden
Plagiarism control - Understanding the Urkund analysis report Godkjent 2.3 Marit Kristine Berntsen 3 Måneder siden
Plagieringskontroll - Forstå analyserapporten fra Urkund Godkjent 2.3 Marit Kristine Berntsen 3 Måneder siden
Digital hjemmeeksamen - for studenter Godkjent 6.4 (Mindre endring) Vegar Sundgaard 3 Måneder siden
Digital home exam - for students Godkjent 3.9 (Mindre endring) Vegar Sundgaard 3 Måneder siden
Office 365 - OneDrive Godkjent 1.9 (Mindre endring) Vegar Sundgaard 3 Måneder siden