Sider med Tema System .

Status Revisjon Bruker  
ePhorte - sak- og arkivsystem Godkjent 23.3 Ole Henrik Hunstad Vik 2 Dager siden
Reinstallasjon av ePhorte Outlook etter utrulling av Office 365 Godkjent 1.0 Ole Henrik Hunstad Vik 2 Dager siden
Eksportere arbeidsavtale fra ePhorte Outlook Godkjent 1.0 Ole Henrik Hunstad Vik 2 Dager siden
Eksportere og arkivere e-post i ePhorte Outlook Godkjent 1.0 Ole Henrik Hunstad Vik 2 Dager siden
Opprette utgående dokument i ePhorte Outlook Godkjent 1.0 Ole Henrik Hunstad Vik 2 Dager siden
Opprette saksmappe i ePhorte Outlook Godkjent 1.0 Ole Henrik Hunstad Vik 2 Dager siden
Få tilgang til ePhorte Outlook Godkjent 1.0 Ole Henrik Hunstad Vik 2 Dager siden
ePhorte Outlook Godkjent 1.1 Ole Henrik Hunstad Vik 2 Dager siden
ePhorte - Tilgangskode - arkivdel - hjemmel - klassering Godkjent 1.0 Ole Henrik Hunstad Vik 2 Dager siden
ePhorte - Sette inn vedlegg fra en annen journalpost Godkjent 1.0 Ole Henrik Hunstad Vik 2 Dager siden
ePhorte - Sende kopi med epost Godkjent 1.0 Ole Henrik Hunstad Vik 2 Dager siden
ePhorte - Sammenstille dokumenter i en sak til en fil Godkjent 1.0 Ole Henrik Hunstad Vik 2 Dager siden
ePhorte - Knytte sammen utgående svar med inngående brev Godkjent 1.0 Ole Henrik Hunstad Vik 2 Dager siden
ePhorte - Importere filer fra disk Godkjent 1.0 Ole Henrik Hunstad Vik 2 Dager siden
ePhorte - Importere arbeidsavtale og sende til ØK-TJEN Godkjent 1.0 Ole Henrik Hunstad Vik 2 Dager siden
ePhorte - Fordele kopier Godkjent 1.0 Ole Henrik Hunstad Vik 2 Dager siden
ePhorte - Endre passord i Importsentralen Godkjent 1.0 Ole Henrik Hunstad Vik 2 Dager siden
ePhorte - Bytte dokumenttype Godkjent 1.0 Ole Henrik Hunstad Vik 2 Dager siden
ePhorte - Overføre tilgangsgruppe til alle journalposter Godkjent 1.0 Ole Henrik Hunstad Vik 2 Dager siden
ePhorte - Opprette tilgangsgruppe på sak- og journalpostnivå Godkjent 1.0 Ole Henrik Hunstad Vik 2 Dager siden