Sider med Tema Oppgaveskriving .

Status Revisjon Bruker  
Copyright on student work Godkjent 1.4 Anne Lillevoll Lorange 3 Dager siden
Opphavsrett til studentoppgaver Godkjent 1.3 Anne Lillevoll Lorange 3 Dager siden
Verktøy for oppgaveskriving Godkjent 3.5 Berit Stærkær 10 Dager siden
Masters thesis contacts Godkjent 3.0 Andrea Hegdahl Tiltnes 17 Dager siden
Master student at the Department of Biotechnology and Food Science Godkjent 7.3 (Mindre endring) Henrik Stamnes Dahl 22 Dager siden
Masterstudent ved Institutt for bioteknologi og matvitenskap Godkjent 11.1 (Mindre endring) Henrik Stamnes Dahl 22 Dager siden
Plagiarism control - Understanding the Urkund analysis report Godkjent 2.3 Marit Kristine Berntsen 1 Måned siden
Using Zotero Godkjent 5.8 Marit Brodshaug 1 Måned siden
Using Mendeley Godkjent 2.6 Marit Brodshaug 1 Måned siden
Using BibLaTex Godkjent 3.0 Marit Brodshaug 1 Måned siden
Tools for academic writing Godkjent 2.5 Marit Brodshaug 1 Måned siden
Glossary of terms for academic writing Godkjent 2.7 Marit Brodshaug 1 Måned siden
Defining a research topic for your paper Godkjent 3.7 Marit Brodshaug 1 Måned siden
Advanced literature search Godkjent 1.9 Marit Brodshaug 1 Måned siden
Avanserte litteratursøk Godkjent 3.0 Marit Brodshaug 1 Måned siden
Bruke Zotero Godkjent 10.4 Marit Brodshaug 1 Måned siden
Bruke Mendeley Godkjent 2.4 Marit Brodshaug 1 Måned siden
Bruke BibLaTex Godkjent 7.3 Marit Brodshaug 1 Måned siden
Ordliste for oppgaveskriving Godkjent 3.8 Marit Brodshaug 1 Måned siden
Lage problemstilling for oppgave Godkjent 6.9 Marit Brodshaug 1 Måned siden